Siirry pääsisältöön

Talousarviopuheenvuoroni 2016

Talouarviopuheenvuoro ja vihreiden muutosesityksetKoulu on rakennus, jossa on neljä seinää ja sisällä huominen.

Tässä jo edesmenneen historianopettajan lausumassa lauseessa asuu viisaus. Suomi on jo pitkään pärjännyt maailmalla nimenomaan korkeatasoisella koulutuksella,. Tätä osaamista on Suomen hallituksen toimilla ankarasti kavennettu, ja kuntien taloustilanne ajaa helposti tekemään samoin.

PISA-tutkimuksessa vuoden tarkasteluaiheena oli luonnontiede. Tulokset kertovat, että luonnontieteiden osaaminen on kymmenessä vuodessa tippunut niin paljon, että kirimiseen tarvittaisiin yksi kouluvuosi nykyistä enemmän. 6000 ihmistä jää Suomessa vuosittain vaille riittäviä perustaitoja. Monille pojalle nykyaikainen koulujärjestelmä ei toimi, ja alueelliset erot Suomen sisällä ovat suuria. Suomi on tutkimuksen ainoa maa, jossa tytöt pärjäävät poikia paremmin. Ero on jo huolestuttavan suuri.

Koulutuksesta ja kasvatuksesta säästäminen on erittäin lyhytnäköistä, vammaispalveluista säästäminen taas epäinhimillistä. Kysymys on ennen kaikkea lasten ja vammaisten oikeuksista. Ohjaajaresurssien, ryhmäkokojen ja henkilökunnan kelpoisuuden muutokset vaikuttavat lapsiin suoraan ja heti, samoin vaikuttavat vammaispalveluiden resurssit. Pitkällä tähtäimellä kysymys on paljon muustakin. Jokainen varhaisessa vaiheessa sijoitettu euro vähentää kalliimman ja hankalamman tuen tarvetta myöhemmin.

Vihreät puolustavat sivistystä ja kulttuuria myös koulujen ulkopuolella. Henkinen hyvinvointikeskus, kuten Leo Lähde uutta kirjastoa nimittää, on pääasiassa ihan jotakin muuta kuin niteiden lainaamiseen käytetty paikka. Se on kulttuurin ja nuorisotyön keskus, jossa voidaan järjestää tapahtumia ja jossa on elämää. Tämän projektin suunnitteluun on käytetty paljon henkilötyövuosia eri palvelukeskuksissa, kuultu kuntalaisia, käytetty paljon rahaa ja toimintoja on suunniteltu sillä ajatuksella, että hanke toteutuu. On tämän työn rankkaa aliarvioimista ja resurssien tuhlaamista esittää, että merkittävä hanke korvattaisiin esimerkiksi vanhan kaupan tiloissa tapahtuvalla lainaustoiminnalla.

Vihreät haluavat kehittää Nokiaa. Rakentamiseen halutaan löytää uusia toimintatapoja perinteisen investointimallin lisäksi, ECO3-alueeseen tulee panostaa ja kaupungin keskustaan investoida suunnitelmallisesti ja järkevästi yhteistyössä yksityisten toimijoiden kanssa. Teollisuuden ja keskustan kehittämisen lisäksi matkailun kehittämisen tulee olla  jatkossa on yksi Nokian keskeisimpiä kehittämiskohteita, ja luontomatkailun mahdollisuudet jo olemassa olevassa ympäristössä täytyy selvittää.

Haluamme kiittää kaupunginjohtajaa hyvästä yhteistyöstä ja paneutumisesta valmisteluun, sekä koko henkilöstöä Nokian ja nokialaisten eteen tehdystä työstä. Kiitämme myös vuodenvaihteessa pois jääviä luottamushenkilöitä neljän vuoden uurastuksesta ja kaikkia luottamushenkilöitä hyvästä yhteistyöstä ja yhteen hiileen puhaltamisesta.

Vihreiden muutosesitykset talousarvioon:

1. Poistetaan lause s.23 ”Koskenmäen tyhjennetty päiväkoti puretaan ja palveluja ostetaan
tarvittaessa palveluseteleillä.” Lisätään lause: Koskenmäen päiväkodin osalta toteutetaan
uuden päiväkodin rakentaminen kiinteistöleasingilla tai vuokrauksella sekä päiväkodin palvelutuotannon järjestäminen kaupungin omalla henkilöstöllä.

2. s.25 siirretään Sarpatin ulkoilureitin loppuosan kunnostusmääräraha vuodelle 2018 ja lisätään s.51 Toimintaosion loppuun lause “Laaditaan Sarpatin ulkoilualueen kokonaissuunnitelma vuonna 2017.”

3. s.25 Poistetaan kohta “Pirkkalaistorin saneeraus 100000e”.

4. s.27 kohta kouluinvestointi (tarkoittaa Myllyhaan koulua) Lisäys: Myllyhaan koulua korvaavan koulun suunnittelu ja rakentaminen aloitetaan 2017 (kiinteistöleasing)

5. s.54 Maankäyttö. Poistetaan teksti: ”Otetaan Koukkujärventien länsipuoli maanhankintaohjelmaan.”

6. s.66 Lisätään yksi koulukuraattorin virka 1.8.2017 alkaen. Kustannus 2017 20000e (5kk palkka).

7. s 70 Vammaispalvelut. Yhden avoinna olevan vakanssin täyttö Hempankaareen ja 29 000 euron suuruinen määrärahavaraus tätä varten (vammaispalvelut)

8. s.70 Vammaispalvelut. 47 000 euron suuruisen määrärahan lisääminen vammaispalveluiden tulosalueelle (lisäyksenä omaishoidontukeen 13 000 €, omaishoitajien sijaisiin 10 000 €, Kahvimyllykodin palkkoihin 12 000 € ja Maununkadun palkkoihin 12 000 €).

9. s.76 Opetus. Palvelut: Vastuualueen tavoite: Taataan jokaiselle 1. luokan opiskelijalle ja erityisen tuen lapsille iltapäiväkerhopaikka. Toiminta - teko: Pidennetään tarvittaessa ohjaajien työaikaa 6h -> 8h. Lisätään sivistyspalveluihin 20000e määräraha.

10. s. 79 Varhaiskasvatus. Määräaikaisten ohjaajien lukumäärää varhaiskasvatuksessa ei vähennetä viidellä 1.8.2017 alkaen. Tätä varten varhaiskasvatuksen tulosalueen määrärahavarausta lisätään 89 000 euroa.

11 s. 79 Varhaiskasvatus. Päivähoitoryhmien henkilöstön kelpoisuuden muutosta 1.8.2017 alkaen ei toteuteta. Tätä varten varhaiskasvatuksen tulosalueen määrärahavarausta lisätään 21 000 euroa.

12. s.79 Varhaiskasvatus. Korvataan teksti “Päiväkotihoidon kustannuksissa tavoitteena seutukunnan keskitaso (-756e/ lapsi / vuosi)” lauseella “Alennetaan päivähoidon kustannuksia lähemmäksi seutukunnan keskitasoa.”

13. s. 80 Varhaiskasvatus. Poistetaan lause: ”Päivähoidon ryhmäkoko muutetaan 1.8.2017 lukien seitsemästä kahdeksaan Ryhmäkoon kasvattamista.” Lisätään 160 000 euron suuruinen määräraha varhaiskasvatuksen tulosalueelle.

Vihreät esittivät marraskuun valtuustossa veroihin toteutunutta korkeampaa korotusta, jolla esitetyt muutokset olisi saatu katettua. Nyt tehtävät muutokset täytyy osittain kattaa lainarahalla.Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Nokian upeat luontokohteet: Osa 4 - Nuijalammin laavu ja Koukkujärvi

Neljännessä osassa lähdemme Koukkujärventien länsipuolelle, jossa sijaitsee Nokian käytetyin urheilumaja ja hyvänä taukopaikkana toimiva laavu. Kirjoitan näistä kahdesta kohteesta yhdessä, koska ne ovat mukavalla etäisyydellä toisistaan vaikkapa lasten kanssa tehtävän päiväretken kannalta.


Kulku paikalleKankaantaan Kisan ylläpitämä Koukkujärven maja sijaitsee Koukkujärventien varrella, aivan Koukkujärven jätteenkäsittelykeskuksen läheisyydessä. Osoite majalle on Koukkujärventie 420. Maja palvelee erityisesti talvisin hiihtäjiä, mutta toimii hyvänä tukikohtana pienille metsäretkille myös muulloin. Koukkujärventien varrella on useita upeita luontokohteita, joista osa on suojeltu.  Nuijalammin laavu sijaitsee linnuntietä noin kaksi kilometriä Koukun majalta luoteeseen. Kulku Koukulta onnistuu latupohjaa pitkin. Autolla pääsee aivan laavun viereen Pinsiön kautta. Navigaattoriin voi kirjoittaa osoitteeksi Hopeatie 450, jonka kohdalta kääntyy metsäautotie etelään. Parin risteyksen kautta tie…

Nokian upeat luontokohteet: Osa 1 - Ruutanajärvi

Nokian upeat luontokohteet ovat jääneet turhan vähälle huomiolle. Aloitan juttusarjan Nokian luontokohteista. Osa alueista on jo suojeltu tavalla tai toisella, osa halutaan suojella ja loput ovat muuten vain mielenkiintoisia alueita. Ensimmäiseen osaan pääsee Ruutanajärvi, jonka ympärillä on nykyisellään noin 27 hehtaarin kokoinen suojelualue. Alueella kannattaa pysyä polkuilla, jotta metsä kärsii kulkijoista mahdollisimman vähän.

Kulku paikalle Siurossa sijaitsevalle kohteelle pääsee suhteellisen helposti. Riuttanmäenkadun varressa on kyltitys suojelualueelle. Varsinaista paikoitusaluetta ei ole, mutta auton voi jättää tien varteen. Tieltä järven rantaan on noin 600m matkaa, polku kulkee mäkeä ylös suoraan järven rantaan. Matkalla on risteys, josta voi kulkea kohti Siuroa tai Korvolaa.
Fasiliteetit Järven rannalla on kaksi laituria. Järven eteläpäällä olevan laiturin vieressä on kiveä vasten nuotiopaikka ja sen vieressä roskakatos. Polttopuita ei ole, eikä kirvestä. Järven ympäri kie…

Nokian upeat luontokohteet - osa 9: Vihnusjärvi

Luontokohteiden yhdeksännessä osassa tutustumme Vihnukseen ja Maatialanharjuun. Lähes keskellä kaupunkia on yksi hienoimmista Nokian ulkoilupaikoista.

Kulku paikalleMahdollisia aloituspaikkoja on useita. Helpoin lienee kuitenkin kesäteatterin ja uimalan lähellä oleva iso parkkipaikka. Parkkipaikka löytyy karttaohjelmassa nimellä Kennonnokka, eli kyseessä on suositun uimapaikan parkkipaikka.

Lisäksi on mahdollista aloittaa Pitkäniemen vanhalta hautausmaalta tai Vihnusjärven itäpäästä. Itse aloitan matkan Kennonnokan parkkipaikalta vastapäivään kiertäen.

Vihnusjärven koillisnurkassa on armeijan osittain aidattu alue, joka estää järven kiertämisen aivan rantoja pitkin. Lisäksi järven pohjoisrannalla on joitakin kesämökkejä ja taloja, joiden pihojen läpi kulkemista on syytä välttää. Jos aiot kiertää koko järven, niin kierrä koillisnurkka teiden kautta.

Itse pidän eniten Maatialanharjun päällä kulkevasta polusta, joka on tuttu jo kaukaa lapsuudesta. Polku kulkee kaikkien hienoimpien nähtävyyk…