Neljä asiaa joilla voidaan parantaa päätöksenteon avoimuutta ja vuorovaikutusta Nokialla

 1. Sosiaalinen media vs. kaupungintalon ilmoitustaulu

Näin Tampereella - miksipä ei Nokiallakin?Nykyaikaisessa yhteiskunnassa seurataan nykyaikaisia medioita. Ensimmäinen, toimiva ja yksinkertainen keino tiedottaa asioista kuntalaisille on sosiaalinen media. Vesikriisien aikaan nokialaisten Facebook-profiilit täyttyvät nopeasti leviävistä uutisista ja tiedosta. Vain yksi on joukosta poissa: Nokian kaupunki.

Tiedotuksen lisäksi mahdollisuudet kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien parantamiseksi ovat jääneet hyödyntämättä. Sosiaalista mediaa parempaa keskustelupaikkaa ei tällä hetkellä ole, miksi emme keskustelisi siellä kaavoituksesta, nuorison tilasta tai vaikkapa antaisi palautetta tiestössä tai lähileikkipuiston laitteissa olevista ongelmista ja harrastuspaikkoihin liittyvistä toiveista?

 

 2. Internetsivut - sekava sivustoviidakko vai kuntalaisen näppärä työkalu?

Kaikki mitä kaupungin sivuston haku löytää teknisestä lautakunnasta.

Internetsivut ovat yksi tärkeä keino olla yhteydessä kuntalaisiin. Nokian kaupungin sivuilta löytyy kyllä teoriassa monenlaista tietoa, käytännössä tieto on kuitenkin erittäin vaikeasti löydettävissä. Internetsivusto pitäisi uudistaa nykyaikaiseksi kuntalaisen apuvälineeksi, josta löytyy helposti ja nopeasti tietoa kaupungin tarjoamista palveluista ja kuntalaisia koskevista päätöksistä.

Sivustolla pitää olla myös toimiva hakutyökalu, jolla pääsee nopeasti käsiksi vaikkapa lautakunnan tekemään päätökseen, uimahallin aukioloaikoihin tai rakentamiseen liittyviin kustannuksiin. Sivuston käyttäjäystävällisyydestä löytyy tänään, jälleen kerran, yksi esimerkki, kun kunnallisvaaleista kertovaa uutista klikkaamalla pääsee näkemään yhden päivämäärän ja kaikki oleellinen tieto on piilotettu liitteenä olevaan tiedostoon. Kaiken tiedon sivustolta kyllä yleensä löytää, mutta etsimisessä saattaa toisinaan niin sanotusti palaa käämi.

 

3. Asukasillat ja -kyselyt

Asukasiltojen avulla päättäjät voivat keskustella ennen tärkeiden päätösten tekemistä asukkaiden kanssa. Nykyisellä toimintatavalla kuntalaiset huomaavat epäkohdat vasta päätöksenteon jälkeen, jolloin vaikuttaminen on jo mahdotonta. Kaavoituksen aloittamishetket ovat tärkeitä keskustelun paikkoja, koska kaavoitettaessa päätetään ulkoilualueiden sijainnista ja rakennusten sijoittamisesta sekä liikerakennusten sijainnista. Samaan tapaan pitäisi kuntalaisia kuitenkin kuunnella myös peruspalveluiden muutoksia mietittäessa. Kaupunki on kaupunkilaisia varten, ei toisin päin.

Nettilomakkeilla helposti toteutettavat kyselyt ja suorat äänestykset toisivat uusia mahdollisuuksia päätöksentekoon. Ei ole ihme, että ihmiset vieraantuvat politiikasta jos he eivät pääse osallistumaan päätöksentekoon vaalien välillä ollenkaan. 

 

4. Päätökset ja esityslista helposti löydettäviksi ja valtuuston kokoukset nettiin

Lautakuntien, valtuuston ja kaupunginhallituksen kokousten esityslistat ja päätökset pitää saada nykyistä paremmin esille ja helposti luettavaksi. Tällä hetkellä hakutoiminnolla ei pysty järkevästi etsimään tietoa tehdyistä päätöksistä, vaan jokaisen kokouksen pöytäkirjat pitää käydä selaamassa erikseen läpi. Helpomman haun lisäksi päätettävistä asioista voisi hyvinkin informoida ja keskustella sosiaalisessa mediassa.

Kokousten sisäinen lisämateriaali, kuten powerpointit ja muut esitykset ovat oleellisen tärkeitä päätöksenteon apuvälineitä, mutta avoimuus ei useinkaan toteudu "lisäinformaation" kohdalla. Lisämateriaali on usein ainoa keino päästä käsiksi päätöksen perusteena olevaan tietoon. Tällä hetkellä kuntalaisilla ei tätä mahdollisuutta ole.

Monista kaupungeista tuttu tapa, valtuuston kokousten videolähetys netissä, mahdollistaisi päätöksenteon seuraamisen reaaliaikaisesti ja kuntalaisilla olisi mahdollisuus nähdä poliitikot toiminnassa - tai vaihtoehtoisesti nähdä kuka istuu ja lusmuilee kokouksesta toiseen sanomatta sanaakaan.
Antti Tomminen

Kommentit

Suositut tekstit