Vuokratonteista varmuutta käyttötalouteen ja vaihtoehtoja rakentajille

Nokian Uutisissa 8.2. julkaistu mielipidekirjoitukseni vuokratonttitarjonnasta.

Nimimerkki Tuumari pohti 4.2. lehdessä vuokratonttien merkitystä
nokialaisille rakentajille ja yrittäjille. Aihe on tärkeä Nokian
kehityksen kannalta rahoitusmielessä ja monipuolisen tonttitarjonnan
turvaamiseksi. Omakotirakentajille ei vuokratontteja ole tarjottu
vuosikausiin, yrittäjillä asiat ovat paremmin.

Monelle rakentajalle mahdollisuus tontin vuokraamiseen olisi
tervetullut vaihtoehto. Kalliin rakentamisen aikana lainat kasvavat
monille liian suuriksi ilman kallista tonttiakin.


Harjuniityn rakentaminen on vielä edessä. Löytyykö rakentajille myös vuokratontteja?


Tontin vuokraaminen tuo kaupungin kassaan myymiseen verrattuna
tasaisemman ja helposti ennustettavan rahavirran kymmenien vuosien
ajan. Myytävistä tonteista saatava rahoitus on kertaluonteista ja
vaikeasti ennustettavaa. Vuokra lasketaan siten, että myyntihintaa
vastaava summa saadaan kasaan vuokrina 20 vuodessa. Tonttien
vuokra-aika on ollut 60 vuotta ja vuokran suuruus on sidottu
indeksiin.

Kaavoittajankin näkökulmasta tontin vuokraaminen olisi kannattavaa.
Kaavoitettaville alueille on ostettu jatkuvasti maata sekä isoilta
toimijoilta että yksityisiltä. Samaan aikaan uusien asuinalueiden
maita myydään pois tontti kerrallaan. Vaikka uusien alueiden isommat
kaavamuutokset tulevat vastaan vasta pitkällä tulevaisuudessa, olisi
asia kuitenkin hyvä huomioida tonttipolitiikassa.

Isoissa kaupungeissa pyritään jatkuvasti määrätietoisesti lisäämään
kaupungin omistaman maan määrää infrarakentamisen helpottamiseksi.
Täällä ison kaupungin kyljessä infraa rakennetaan vähemmän ja
pienemmässä mittakaavassa, mutta vanhoilla asuinalueilla esimerkiksi
kouluille ja päiväkodeille soveltuvien tonttien määrä ei silti päätä
huimaa.

Ratkaisuksi voisi tarjota "normaalilta" asuinalueelta molempia
vaihtoehtoja, eli rakentaja voisi itse valita vuokraako vai ostaako
tontin kiinteään hintaan. Toinen vaihtoehto olisi tietyn tonttimäärän
vuokraaminen. Infran kannalta tärkeiltä paikoilta, kuten keskustasta,
liikenneväylien varsilta ja kehittyviltä jo rakennetuilta
asuinalueilta, ei mielestäni maata kannata myydä.

Kommentit

Suositut tekstit