Kolumni: Oppimista ihmetellen


Julkaistu Nokian Uutisissa 10.6.2016.

Oppimiseen ei ole muuta alkua kuin ihmettely. Ja Platonin tavoin ihmetellä todella täytyy. Viimeisen vuoden aikana olen oppinut suomalaisesta koulutuksesta paljon. Paljon enemmän kuin olisin halunnut oppia, niin on ihmetyttänyt.

Suomen ylpeys on 70-luvulta lähtien ollut Ruotsista “lainattu” tasa-arvoinen ja maksuton peruskoulutus, jonka avulla on saatu aikaan kansallisia ja kansainvälisiä menestystarinoita. 1948 alkaen ilmainen kouluruoka on ollut merkittävässä asemassa koulutuksen levittämisessä huono-osaisimpienkin suomalaisten keskuuteen. Tänäänkin maanantaisin syödään enemmän kuin muina päivinä.

Suomalainen koulutus on juuri nyt historiallisen suuren muutoksen kourissa. Reformi on päivän sana, oppineet puhuvat kuitenkin leikkauksista.

Nyt tehdyt leikkaukset tarkoittavat OAJ:n laskelmien mukaan pahimmillaan jopa 9500 opetusalan työpaikan katoamista. Tässä voidaan keveästi - muttei kevein mielin - puhua äkillisestä rakennemuutoksesta. Toistaiseksi Suomen suurin vastaava tapaus on ollut Nokia Oyj:n tekemä 1975 ihmisen irtisanominen Salossa vuonna 2009.

Menossa olevat leikkaukset eivät automaattisesti uudista opetusjärjestelmää. Opetuksessa suurin osa kuluista syntyy opetushenkilökunnan palkoista.

Esimerkiksi ammatillisen opetuksen reformin myötä katoaa muutamassa vuodessa 25% lähiopetustunneista. Teollisuudessa on kohistu nuorten työntekijöiden osaamisesta jo ennen reformia, eikä tätä kohinaa saada enää suodattimilla vaimenemaan.

Ammattiopistojen arjessa tämä tarkoittaa kolmevuotisessa tutkinnossa kolmen täyden opiskelupäivän kouluviikkoja tai vaihtoehtoisesti opintojen tiivistämistä kahteen vuoteen. Opetuksesta katoaa muutaman vuoden sisään noin tuhat tuntia oppilasta kohden.

Vaikka opetusta pystyttäisiinkin tehostamaan ja järjestämään pienemmillä resursseilla, täytyy miettiä isompaa kokonaisuutta. Koulujen henkilökunnan tärkein tehtävä on valmistaa nuorta elämään ja yhteiskuntaan. Siinä sivussa opiskellaan ammatti, jossa pystytään muiden opittujen taitojen avulla toimimaan.

Kommentit

Suositut tekstit