Homekouluja ja -terveyskeskuksia - miten tästä selvitään?Nokialla kohistaan koulujen, päiväkotien ja terveyskeskuksen huonosta kunnosta. Muitakin merkittäviä investointeja on, miljoonia on liikaa jotta perinteisellä tavalla pärjättäisiin suman yli. Mikä on prioriteettijärjestys ja mitä on tehtävissä?

 • Myllyhaan koulu
 • Myllyhaan päiväkoti
 • Koskenmäen päiväkoti
 • Kankaantaan koulu
 • Tredun B-rakennus (Tredu Kiinteistöt Oy:n omistuksessa)
 • Terveyskeskus
 • Kirjasto (sis. nuoriso- ja kulttuuritilat)
 • Keskuskentän katsomo
Nämä nyt alkuun päänvaivaksi. Tilat voi jakaa kolmeen osaan:

 • Koulut ja päiväkodit
 • Valtion osittain tukemat hankkeet (katsomo ja kirjasto)
 • Sote-soppa (terveyskeskus)
Kirjaston tontilla on työskennelty jo pitkään.


Koulut ja päiväkodit on pakko korjata tai rakentaa uudet tilalle. Lapsia ei voi pitää saastuneissa ja epäterveellisissä tiloissa. Valtiolta katsomoon ja kirjaston monitoimitilaan saatavaa avustusta ei kannata ohittaa, vaan tilat on taloudellista rakentaa nyt kun avustuksia vielä on saatavilla. Kirjaston kustannusarvio on valitettavasti noussut 2,5me alkuperäisestä päätöksestä, mutta olisi hölmöä säästää avustuskohteista. Terveyskeskuksen kohdalla on iso sote-kysymysmerkki, mutta Nokian kokoisessa kaupungissa täytyy olla jatkossakin tilat perusterveydenhuollolle, järjestetään sote miten tahansa. Soteen liittyvä rakentaminen vaatii tällä hetkellä erikoisluvan.

Lähdetään liikkeelle päivähoidosta, mutta pidetään samalla mielessä muutkin tilat ja tarpeet.

Yksinkertaisesti ajatellen kaupungilla on kolme vaihtoehtoa järjestää päivähoito:

1) Rakennetaan omat tilat ja järjestetään niissä itse päivähoito
2) Vuokrataan uudet tilat ja järjestetään niissä itse päivähoito. Näin vältytään investointikustannuksilta.
3) Järjestetään päivähoito palveluseteleillä yksityisissä päivähoitopaikoissa.

Ykkösvaihtoehto on investointina suuri, mutta täysin kaupungin käsissä.

Kakkosvaihtoehdossa investointikulut pystytään pitkällä vuokrasopimuksella siirtämään ja kohdistamaan käyttötalouteen. Tämän vaihtoehdon kannattavuus täytyy tapauskohtaisesti harkita. Lähtökohtaisesti on hyvä, että kuluja saadaan siirrettyä investoinneista käyttötalouteen. Tällä tavalla kunkin palvelukeskuksen kulut selkiytyvät.

Millä tahansa hinnalla vuokraamiseen ei tietenkään tule ryhtyä, mutta parhaimmillaan vuokratilat tulevat jopa omaa investointia edullisemmaksi.


Kolmosvaihtoehdossa kuntalainen valitsee palveluntarjoajan, mutta voi valita myös ettei vie lastaan yksityiseen päivähoitoon. Eli pahimmillaan jätetään päiväkoti rakentamatta, mutta joudutaan rakentamaan se kiireellä koska perheet eivät halua lapsiaan yksityiseen päivähoitoon. Tämä voi oikeasti olla ongelma, koska tälläkään hetkellä palvelusetelin avulla päivähoitoa ei ole saatu toimimaan. Kysyntää ei ole suhteessa kunnalliseen päivähoitoon, vaikka yksityinenkin hoito on laadukasta.

Koulu voidaan niin ikään tilojen puolesta järjestää joko omissa tai muiden tiloissa. Aina löytyy rakentaja, joka liisaa oman tilansa sopimuksen mukaan kaupungille vaikkapa 30 vuodeksi. Ostopalveluna ei esim. ala- ja yläkoulun opetusta voi kuitenkaan järjestää. Onko ratkaisu kokonaistaloudellinen? Usein on, mutta jokainen tapaus täytyy edelleen käsitellä erikseen.


Isojen kokonaisuuksien rakentaminen on rakennuskustannusten osalta taloudellisempaa kuin monen pienen.


Mitä pitäisi tehdä, jotta saataisiin aikaan muutosta?

Ihan ensimmäinen huomio on, ettei nykyisestä tilanteesta selvitä ilman veronkorotuksia tai lainanottoa. Vaikka osa investoinneista saataisiinkin siirrettyä käyttötalouteen (vuokraaminen), niin silti investointisuma on kova. Veronkorotuksia on Nokialla vältelty kuin ruttoa, mutta nyt on jo valitettavasti pakko keksiä jokin toinen tie.

Ajatellaan, että valtiolta avustusta saavat kohteet (Kirjasto ja perusmallin katsomo keskuskentälle) rakennetaan, koska se on taloudellisesti järkevää juuri nyt. Samalla saadaan kirjastoon erittäin tärkeät nuorisotilat, jossa nuoret kohtaavat tukipalveluverkoston. Kirjastoon on jo nyt käytetty noin miljoona euroa. Tämä summa on kulunut mm. suunnitteluun ja kirjaston sisällä sijaitsevien sähkö- sekä telekaapelien siirtoon. Kirjasto-monitoimitilan rakentaminen käsitellään lopulta valtuustossa.

Kirjaston tontilla ja rakennuksen sisällä kulkeneiden kaapeleiden ja muuntamon siirto on jo toteutettu.


Päivähoidon palvelusetelijärjestelmä pitää joka tapauksessa saada toimimaan nykyistä tehokkaammin. Tarjontaa täytyy lisätä, jotta perheillä on valinnanvaraa. Jo nyt kaupungissa toimii useita yksityisiä päiväkoteja, mutta jotenkin tuntuu ettei niihin osata hakeutua. On mielenkiintoista, että terveydenhuollossa hakeudutaan mielellään yksityiseen hoitoon jos se on mahdollista, mutta päivähoidon kohdalla tähän ei ilmeisesti olla vielä totuttu. Täytyy muistaa, ettei kaikkea päivähoitoa voida korvata palveluseteleillä. Tätä voidaan paikata vuokratiloissa järjestettävällä päivähoidolla.

Nykyisten koulu- ja päivähoitoyksiköiden korjaaminen tai korvaaminen ei muuta kulurakennetta, mutta tuo toki toimivat ja terveet tilat lapsille. Koska tilanne on niin sanotusti päässyt leviämään käsiin, niin nyt jos koskaan on aika ajatella isosti. Esitän tässä vaihtoehdon, jossa olen pyrkinyt perkaamaan läpi koko koulupolun koulukuljetuksista opetukseen ja oppilashuoltoon. Päivähoidosta aina toisen asteen kouluihin asti. Huomionarvoista ja tärkeätä on se, että keskustaan on tulossa 5000 uutta asukasta tulevina vuosina. Haluan korostaa, etten halua suinkaan päästä eroon paikallisista kouluista vaan pitää ne hengissä. Lähikoulu on paras vaihtoehto jos se vaan suinkin on mahdollinen. Olen viimeisten kuukausien aikana pyrkinyt rakentamaan taloudellisesti ja toiminnallisesti mahdollisimman toteuttamiskelpoisen vaihtoehdon.

 Ehdotus ei ole aukoton eikä täydellinen.

1) Ratkaistaan Myllyhaan alueen koulu- ja päiväkotitarpeet yhdessä kokonaistaloudellisessa paketissa. Hyödynnetään Alhoniityn ja Harjuniityn tarjontaa. Käytetään KVR-urakointia, käänteistä kilpailutusta ja/tai uusien tilojen vuokrausta. Myllyhaan koulun kentän paikalle olisi mahdollista rakentaa nykyisen koulun ollessa yhä käytössä. Myllyhaan koulun ja päiväkodin remontin yhteiskustannus noussee reilusti yli kymmeneen miljoonaan euroon perinteisesti rakentamalla. Koskenmäen päiväkoti kuuluu oleellisesti tähän samaan pakettiin, mutta kiireisimmät lasten siirrot saadaan tehtyä nyt heti ja pitkäaikaisemmat ratkaisut saadaan toivottavasti tämän kokonaisuuden yhteydessä.

2) Siirretään matkakeskus nykyiseltä paikaltaan radan varteen, eli rautatieasemalle. Matkakeskuksen alueelle rakennetaan riittävästi pysäköintitilaa. Matkakeskuksen siirrolla saadaan myös joukkoliikenteen vaihtoja sujuvoitettua.

3) Rakennetaan matkakeskuksen paikalle uusi hyvinvointikeskus paikkaamaan terveyskeskusta. Rakennetaan tehokkaasti ja korkealle. Karsitaan kaikki ylimääräiset tilat ja käytetään yhtä yhteistä vastaanottotilaa. Hyödynnetään matkakeskuksen pysäköintiä ja joukkoliikennettä. Etsitään rakennukselle rakentaja ja rahoittaja KVR-urakointina. Vuokrataan rakennus vuosikymmeniksi. Ei investointikustannuksia, kulut käyttötalouteen. Kyseessä on noin 25 miljoonan investointi, ellei muuta järjestelyä keksitä.

4) Puretaan yhteistyössä Tredun kanssa ammattikoulun huonokuntoinen B-rakennus ja rakennetaan lukio Tredun tontille. Vuokrataan lukio Tredu-kiinteistöiltä. Ei investointikustannuksia, kulut käyttötalouteen. Sekä lukiolaiset, että amikset hyötyvät yhteisestä kampuksesta. Ruokala ja toimistotiloja on jo saneerattuna valmiina nykyisissä rakennuksissa. Oppilashuolto pystyy toimimaan peremmin samoissa tiloissa. 

5) Siirretään käyttökelpoisen, mutta remontoitavan Kankaantaan alakoulun opiskelijat lukiolle. Remontoidaan lukio tarvittaessa kevyesti ja päätetään Kankaantaan koulun remontoinnista ja käytöstä päiväkoti- tai koulukäytössä osana kouluverkkoa. 

6) Puretaan vanha terveyskeskus. Rakennetaan terveyskeskuksen paikalle mahdollisimman iso ja nykyistä korkeampi koulukompleksi, jossa keskusta-alueen lapset voivat olla jopa peruskoulu-uransa alusta loppuun. Iso tontti mahdollistaa kunnolliset pihat. Joukkoliikenteen solmukohtaan opiskelijat voivat saapua kauempaa myös bussilla. Tehdään tiloista muunneltavia ja monikäyttöisiä. Koulu palvelee myös radan pohjoispuolen uuden asuinalueen lapsia ja liikenteen solmukohdassa sijaitseminen mahdollistaa sen monipuolisen käytön. Kouluterveydenhuolto sijaitsee hyvinvointikeskuksessa kävelyetäisyydellä. Pitkältä tulevat koululaiset ja mahdollisesti jopa painotusluokat sijoitetaan tähän kouluun siirtymäajalla, jolloin kaikilla on mahdollisuus joukkoliikenteen avulla saavuttaa koulu ajallisesti ja kustannusten kannalta järkevästi. Rakennetaan KVR-järjestelmällä tai käänteisellä kilpailutuksella, selvitetään tilojen ja kalusteiden vuokraus.

Jo nyt lähistöllä on Puropuiston päiväkoti ja Kyyninkadun päiväkoti, jotka kokonaisuudessa voidaan huomioida. Päivähoitoon ja koulutaipaleen alkuun voi jättää lapsensa työmatkabussia vaihdettaessa.

Keskusta

Tällä ratkaisulla keskustan läheisyyteen rakentuisi paljon uusia rakennuksia:

-Kirjaston monitoimitalo
-Hyvinvointikeskus
-Uusi iso koulu- ja päiväkotikeskus
-Lukio ja osa ammattikoulusta
-Nykyistä toimivampi matkakeskus

Keskustan rakentuminen vauhdittaisi muita alueen projekteja ja radan pohjoispuolen rakentumista. Kunnallistekniikan rakentaminen olisi edullista uusille asukkaille ja palvelut olisivat lähellä. Joukkoliikenne toimisi paremmin ja sitä olisi helpompi käyttää jos palvelut sijaitsevat lähellä sen solmukohtaa.
Kommentit

 1. ENCORE ENCORE ENCORE ENCORE ENCORE
  The ENCORE ENCORE ENCORE titanium earrings sensitive ears ENCORE titanium jewelry ENCORE microtouch titanium ENCORE SIZE (ENCORE). titanium auto sales SIZE(H): 36 x 0.75 x titanium drill bits 4.25 inches. LOCK ON. ENCORE ENCORE ENCORE ENCORE CORE SIZE

  VastaaPoista

Lähetä kommentti

Suositut tekstit