Teemat

Nuoret, puhdas ruoka, luonto ja elävä keskusta

 

Yksikin nuori yksin on liikaa


Syrjäytynyt nuori maksaa yhteiskunnalle jopa miljoona euroa. Nuorelle syrjäytyminen maksaa koko tulevaisuuden. Syrjäytyminen on kiinni yhteiskuntamme rakenteissa, ja rakenteita voimme muuttaa. Opiskelu ja työ liittävät nuoren yhteiskuntaan, mutta matkalla on liikaa esteitä. 

Faktat:

 » Yksi syrjäytynyt nuori maksaa yhteiskunnallemme 27500e vuodessa ja yli miljoonan koko elämänsä aikana.
 » Nuorten mielenterveyspotilaiden määrä on kolminkertaistunut vuosien 1990 ja 2007 välillä.
 » Euroopassa nuorisotyöttömyys on korkeammalla kuin koskaan, pahimmissa maissa jopa yli 50%.
 » Nuoria päätyy liikaa työttömyysputkeen.
 » Nuorten kädentaitojen taso on liian alhainen suhteessa vaatimuksiin työelämässä.

Keinot:

 » Saksalainen oppisopimusmalli saatava leviämään muuallekin Eurooppaan.
 » Kuuden miljardin projekti nuorisotyöttömyyden kääntämiseksi laskuun pitää saada onnistumaan.
 » Euroopan taloustilanteen ratkaiseminen on merkittävää myös nuorisotyöttömyyden kannalta.
 » Koulutuspolitiikan muuttaminen vastaamaan nykytyöelämän vaatimuksiin.
 » Tukitoimien täytyy kulkea perheen arjessa mukana neuvolasta ensimmäiseen omaan kotiin asti.
 » Kädentaitoja pitää vahvistaa koko koulutuspolun ajan.

Broileri on spoileri


Lähiruuan tie lautasillemme on kuoppainen. Esteitä rakentavat yhteiskunta ja kuluttajien hintakeskeiset valinnat.


Lähiruuan tuotantoa on tuettava. Näin pienennämme ympäristön kuormitusta, parannamme paikallisten pienviljelijöiden toimeentulomahdollisuuksia ja edistämme pientuotantoa, jossa eläinten elinolosuhteita voidaan valvoa.

Tällä hetkellä lautasillemme päätyy päivittäin kasa eineksiä ja pakasteita sekä kaukana tuotettuja raaka-aineita, joiden tuotanto jää mysteeriksi. Kyse ei ole yksin kuluttajien valinnasta, sillä päiväkodeissa, kouluissa ja laitoksissa valinnanvapaus ruuasta katoaa. 

Faktat:

 » Yhä suurempi osa ruuasta on pakastettua, prosessoitua ja lisäaineilla kyllästettyä.
 » Lihantuotanto tapahtuu epäeettisesti eläimen kannalta ja lihakarjalle syötetään geenimanipuloitua rehua.
 » Pientilojen ja -ravintoloiden kohtaama byrokratia ja säännökset ovat liian rajuja.
 » Esimerkiksi Suomessa suurin osa pienestä järvikalasta, sienistä ja marjoista jää hyödyntämättä.
 » Torjunta-aineet tappavat maataloudelle tärkeitä pölyttäjiä.

Keinot:

 » Lisätään lähiruuan osuutta ja tuoreita aineksia esimerkiksi kouluruuassa.
 » Tiukennetaan luomun lisäksi "normaalin" lihantuotannon vaatimuksia eettisempään suuntaan.
 » Muutetaan maataloustukia kaikille tasapuoliseksi siten, että pienetkin tilat pärjäävät.
 » Poistetaan ympäristölle haitallisia maataloustukia.
 » Tiukennetaan torjunta-aineiden käyttöä.

Kun kalan tie nousee pystyyn


Tiesitkö, että kotimaisia kalalajejamme uhkaa kato? Voimalaitokset, puuttuvat kutusoraikot ja kestämättömät kalastustavat estävät useiden uhanalaisten kalojen luontaista lisääntymistä. 

Alkuperäisten kantojen elpyminen turvataan uusilla kalateillä, kalojen ylä- ja alamittoja tarkentamalla sekä ennen kaikkea lainsäädäntöön asti ulottuvalla asennemuutoksella.

Faktat:

 » Suomessa on paljon uhanalaisia kalalajeja
 » Kalatiet puuttuvat liian monesta voimalasta
 » Vääränlainen verkkokalastus tappaa alamittaisia yksilöitä
 » Kalojen alkuperäiskantojen lisääntyminen on vaarassa monessa paikassa

Keinot:

 » Kalatiet on saatava jokaiseen oleelliseen voimalaan
 » Vanhat ja tarpeettomat padot täytyy purkaa
 » Uhanalaisten kalojen myymisestä täytyy saada kunnolliset rangaistukset
 » Kalastuskiintiöt Itämerellä laskettava kestävälle tasolle
 » Kaloille saatava alamitan lisäksi myös ylämitta, jotta lisääntyminen voidaan turvata
 » Virtavesien ennallistamista on tuettava ja mahdollistettava nykyistä enemmän

Metsät ja kalliot

Vanhoista metsistä on pidettävä  huolta. Luonnon monimuotoisuus on uhattuna ja lajeja kuolee sukupuuttoon ennennäkemätöntä vauhtia. Kallioalueita pyritään louhimaan kaikkialla, asutuksesta ja luonnosta välittämättä.

Faktat:


 » Sukupuuttoaalto voimistuu
 » Vanhoja metsiä on aina vaan vähemmän
 » Turvetta pyritään nostamaan edelleen energiakäyttöön


Keinot:

 » Suojellaan vanhoja metsiä ja hyödynnetään niitä matkailussa ja liikunnassa
 » Keskitetään louhinta mahdollisuuksien mukaan sinne missä rakennetaan
 » Käytetään uusia materiaaleja tienpohjiin ja rakentamiseen
 » Hyödynnetään Metso-ohjelman kaltaisia järjestelmiä tulojen saamiseksi metsistä

Elävä keskusta

Nokialla keskusta on vanhanaikainen ja sen uudistuminen on hidasta. 


Faktat:
 » Keskusta näivettyy
 » Toimintoja on siirretty keskustan ulkopuolelle
 » Keskustan liiketilat ovat tyhjillään


Keinot:

 » Rakennetaan keskustan läheisyyteen koti 5000 ihmiselle
 » Keskitetään palvelut keskustaan (uimahalli, kirjasto, sote-palvelut, koulu)
 » Uudistetaan Nokianvirran varsi bulevardiksi Edeniltä keskustaan asti
 » Siirretään tori Välikadulle ja mahdollistetaan rakentaminen nykyistä helpommin


Kommentit

Suositut tekstit