Valtuustoraportti 4.3.2013

Kaupunginjohtaja Mattilalle myönnettiin ero ja lopetettiin tilapäinen valiokunta, joka perustettiin tutkimaan kaupunginjohtajan luottamusta. Paikalla oli kameraa ja lehdistöä aika paljon, mutta asiat menivät ilman suurempaa tunteilua läpi.

Hyväksyttiin lausunto kuntarakennelakiluonnoksesta. Lausunto eroaa muiden seutukunnan kuntien lausunnoista siinä, että mikäli isoihin yksiköihin mennään, pitää mennä sitten kunnolla. Nykyisellään 33000 asukkaan Nokia on pystynyt tarjoamaan hyvät perusterveydenhuollon palvelut ja jopa yöpäivystyksen. Lausunnossa korostetaan, että jos tästä isompiin yksiköihin mennään pitää muodostaa isoja 400000-500000 asukkaan asukaspohjaan perustuvia, eli Pirkanmaan maakunnallisia järjestelmiä sosiaalipalveluiden ja terveyspalveluiden osalta.

-Eniten keskustelua herätti lisämäärärahat. Häpesuon kaatopaikka-alueen puhdistustöiden takia tarvitaan liikennevalo-ohjaus yrittäjäkadun päihin. Lisäksi pitää purkaa vanhat rakennukset kaatopaikan päältä. Varsinaisesti näitä asioita vastaan ei oltu, mutta närää herätti se, että ne eivät olleet 3kk sitten hyväksytyssä talousarviossa. Valtuusto kuitenkin päätti kaatopaikan kunnostamisesta vasta talousarviovaltuuston jälkeen, siihen asti kaatopaikan kohtalo oli auki.

Päätettiin hyväksyä lisämääräraha myös terveyskeskuksen yöpäivystyksen ulkoa ostamiseen. Tämä on hyvä asia niin kauan kuin päivystys halutaan Nokialla pitää. Nykyinen järjestelmä onkin kestämätön, koska vakituinen henkilökunta ei ehdi hoitamaan sekä yöpäivystystä että päiväduunia. Lisäksi on ollut vaikeuksia saada työntekijöitä nimenomaan yöpäivystyksen takia. Lisämääräraha tarvitaan siirtymäkauden takia.

Valmisteluun meni nippu aloitteita, joista Vihreiden aloite teknisen lautakunnan roolin terävöittämisestä yleiskaavoituksen valmistelussa on tärkeä. Muutoksen avulla kaavoitusprosessia saadaan järkevämmäksi. Nykyisellään yleiskaavaa valmistellaan ilman teknistä lautakuntaa ja lautakunta antaa pelkän lausunnon yleiskaavasta, mutta tekninen lautakunta on kuitenkin vastuussa seuraavassa vaiheessa tehtävästä asemakaavasta.

SDP:n aloite kameravalvonnasta keskusta-alueella oli toinen kiinnostava aloite. Tässä käänsin kelkkani perustelujen jälkeen. Ensin olin aika jyrkästi valvonnan lisäämistä ja ylläpitoa vastaan, mutta koin kuitenkin hyötyjen olevan aika suuret rikosten selvittämisen suhteen. Kameroillahan ei kuka tahansa kyttää, vaan niitä katsotaan poliisin toimesta tarvittaessa, eli esimerkiksi rikosta tutkittaessa. Ylläpito hoituisi poliisin toimesta. Asiaa ei kuitenkaan sidottu budjettiin, mikä on tulevassa investointipaineessa hyvä asia.

Tulevaisuuden investoinnit tuovat aika hurjan haasteen kaupungille ja meille päättäjille. Häpesuo, Harjuniityn koulu, vatkaamon remontti ja monet muut pienemmät investoinnit menevät reilusti yli 15 miljoonan vuosirajan. Tiukkaa on tulossa, mutta samalla pitää keksiä järkeviä tapoja kehittää toimintaa kustannustehokkaammaksi.

Kommentit

Suositut tekstit