Nokian joukkoliikenne v3.0

Nokialla on edellisten viikkojen aikana keskusteltu paljon joukkoliikenteestä. Seudullinen joukkoliikennelautakunta esitti pohjaesityksensä uusista reiteistä ja kuuli niistä kuntalaisia. Keskusteluja on käyty lehdissä nykyisen järjestäjän edustajan, kuntalaisten ja päättäjien välillä. Keskiviikkona 10.4. joukkoliikennelautakunta hyväksyi joukkoliikenteen järjestämistavaksi avoimeen tarjouskilpailuun perustuvan järjestelmän nykyisen sukumallin sijaan.

Olen itse osallistunut kaikkiin mahdollisiin kuulemisiin ja tapahtumiin, haastatellut työväkeä, nuoria ja eläkeläisiä. Näiden haastattelujen, omien tietojeni ja kokemuksieni perusteella olen koonnut uuden esityksen Nokian joukkoliikenteen järjestämisestä. Uuteen esitykseeni olen muuttanut mm. sisäisen liikenteen toimimaan samoilla busseilla erillisen linjan sijaan. Tällä tavalla kaikilla busseilla pääsee ilman vaihtoa sekä Tampereelle että sieltä takaisin kotiin.

Erityisen tärkeitä kohtaita ovat nopeat moottoritieyhteydet Tampereelle, sisäinen liikenne mm. koululaisten päivä- ja iltakäyttöön, aikataulujen ja linjojen selkeys sekä lippujen hinnat.

Käydään ensin läpi joukkoliikennelautakunnan esitykset PSA1 ja PSA2 sekä niiden hyvät ja huonot puolet.

PSA 1: Etelä-Nokian suorat yhteydet vain ruuhka-aikoina. Epäselvä reittikartta ja paljon vaihtoja sisäisessä liikenteessä.
PSA 1 - esityksessä on paljon ongelmakohtia. Etelä-Nokian nopeat yhteydet eivät toimi kuin ruuhka-aikaan, sisäisessä liikenteessä joutuu tekemään paljon vaihtoja, eikä esimerkiksi Ruskeepäästä pääse ilman vaihtoa Tampereelle.

Hiljaisenakin aikana kaikilla linjoilla pitää liikennöidä: 77L, 77T, 77X, 36 ja 11 tarvitsevat kaikki hiljaisimpanakin aikana yhteensä vähintään viisi bussia. Tällä bussimäärällä voidaan turvata noin tunnin vuoroväli. Tämä tarkoittaa ruuhka-aikana erittäin suurta määrää busseja mikäli vuoroväli halutaan pitää järkevänä. Hyvänä puolena esityksessä voidaan nostaa esiin sopivan pituiset linjat Keskustorilta päätepisteeseen ja liikennöinti Pitkäänniemeen myös Nokialta.


PSA 2 : Etelä-Nokian yhteydet kiertelevät, hyvä peitto keskusta-alueella, kaikilla linjoilla pääsee Tampereelle.
PSA 2 -vaihtoehdossa ollaan jo lähempänä: Keskustassa on erinomainen peitto kaikilla merkittävillä kaduilla, etelä-Nokialta pääsee hieman järkevämmin Tampereelle ja Harjuniittykin on jo mukana suunnitelmissa. Edelleen ongelmana on kuitenkin sisäisen liikenteen vaihdot, nopeat yhteydet etelä-Nokialta sekä liikennöinnin tarve hiljaisena aikana.


Uusi vaihtoehto: Nopeat moottoritieyhteydet etelä- ja pohjois-Nokialle, samalla bussilla sisäinen liikenne. Ongelmana Citymarketin ympäristön liikenne ja pitkät linjat.

Palautteiden pohjalta olen rakentanut uuden esityksen. Esityksessä etelä- ja pohjois-Nokialta pääsee moottoritietä pitkin aina. Jokainen bussi kulkee koko Nokian läpi, mutta kahteen suuntaan liikennöitävällä rengasreitillä nopeatkin yhteydet pystytään varmistamaan. Esityksen huonona puolena voi mainita pitkät linjat. Käytännössä tämä ei kuitenkaan pahimmassakaan tapauksessa ainakaan hidasta liikennöintiä nykytilanteeseen verrattuna, koska oman linjan voi valita asuinpaikan mukaan. Käydäänpä läpi linjojen toiminta:

LINJA 77 (TRE - ETELÄ-NOKIA)

Linja 77 kulkee rengasreittiä myötäpäivään. Ensin ajetaan moottoritietä etelä-Nokialle ja edelleen Ruskeepään kautta rautatieasemalle. Rautatieaseman jälkeen sama bussi jatkaa kierroksen pohjois-Nokialla, palaa rautatieasemalle ja jatkaa siitä Kankaantaan kautta moottoritietä Tampereelle. Koko kierros kestää 1h 20 minuuttia.

LINJA 78 (TRE - POHJOIS-NOKIA)

Linja 78 kulkee rengasreittiä vastapäivään. Ensin ajetaan moottoritietä Kankaantaakse ja siitä rautatieasemalle. Pohjois-Nokian kiertämisen jälkeen paluu rautatieasemalle ja kohti Ruskeepäätä ja Edeniä. Etelä-Nokialta jatketaan jälleen moottoritietä takaisin Tampereelle. Tämäkin kierros kestää 1h 20 minuuttia.

RENGASREITIN EDUT:

Rengasreitillä pystytään kahteen suuntaan liikennöitynä varmistamaan nopeat moottoritieyhteydet sekä etelä- että pohjois-Nokialle. Lisäämällä "maakuntakierros" vältytään vaihdoilta, mutta asema solmukohtana mahdollistaa silti hyvin organisoituna nopeat vaihdot junaan tai toiseen suuntaan kulkevaan bussiin. Rengasreitti on myös selkeä verrattuna viiteen erilliseen päättyvään linjaan: sama bussi kulkee samaa linjaa joka paikkaan. Rengaslinjalla bussien määrän lisääminen lyhentää kaikkien vuoroväliä ja palvelutaso on helpompi pitää korkealla hiljaisenakin aikana ilman korkeita kustannuksia.

RENGASREITIN HAITAT:

Citymarket ei istu malliin oikein mitenkään ilman reittimuutoksia. Osa linjoista voidaan ohjata kulkemaan CM:n kautta tai muuttaa toista rengasreiteistä kulkemaan tätä reittiä. Tämä kuitenkin haittaa sisäistä liikennettä asuinalueille ja sekoittaa linjakarttaa.

Rengasreitin pituus on jonkinlainen ongelma, mutta ehkä Nokialle kuljettaessa pitää vain hyväksyä se tosiasia että linja on pitkä jos asukkaiden toiveet vaihdottomuudesta halutaan toteuttaa. Toisaalta rengasreitin pituutta voidaan kompensoida tiheämmällä vuorovälillä ja kahteen suuntaan tehtävällä liikennöinnillä.

LINJA 11 (TRE - KOLMENKULMA - NOKIA)

Linja 11 (tai 36) kulkee Tesoman ja Kolmenkulman kautta Rounionkatua rautatieasemalle. Tämä linja palvelee Rounionkadun ympäristön asuinalueita ja tarjoaa näppärän yhteyden Kolmenkulman suunnassa oleville työpaikoille. Linja kannattaa ottaa käyttöön, koska se saadaan pidennettyä Nokian keskustaan lisäämällä linjalle vain yksi bussi.

LINJA 1 (TRE - KALKKU)

Ykkönen on tälläkin hetkellä yksi parhaiten toimivista linjoista joita nokialaiset käyttävät. Ykköstä käyttävät pyöräilevät päätepysäkille ja hyödyntävät edullista Tampereen sisäistä liikennettä. Tätä linjaa voi tarvittaessa hieman pidentää.

JUNA

Paikallisjunaa pitää jatkossa hyödyntää siten, että samalla seutulipulla pääsee sekä junalla että bussilla. Tällä hetkellä oleva kokeilu antaa kehityssuunnan, mutta tulokset eivät ehkä ole kauhean helposti tulkittavissa erikseen vaadittavan junalipun takia. Juna on nopein ja edullisin yhteys ja sen vuoroja pitää ehdottomasti lisätä.

PORRASTETUSTI BUSSILLA 20 MINUUTIN VÄLEIN:

Linjan 77 bussit lähtevät Keskustorilta 40 minuutin välein, kiertävät etelä-Nokian kautta rautatieasemalle ja edelleen pohjois-Nokian kautta uudelleen rautatieasemalle ja siitä Kankaantaan kautta moottoritietä Tampereelle.

Linjan 78 bussit lähtevät myös 40 minuutin välein Keskustorilta ja kiertävät reitin toiseen suuntaan. Lähtö on kuitenkin porrastettu niin, että 20 minuutin välein lähtee bussi Keskustorilta joko etelä- tai pohjois-Nokialle.

Tämä 20 minuutin vuoroväli saadaan toteutettua neljällä bussilla ja tarvittaessa vuoroja on helppo lisätä ruuhka-aikaan.


REITTIEN KESTOT:

Rengasreitin eri osat:

Keskustori - etelä-Nokia - rautatieasema 23,8 km 35 min
Keskustori - Kankaantaka - rautatieasema 16,1 km 21 min
Rautatieasema - pohjois-Nokian kierros - rautatieasema 10,4 km 20 min

Paikasta toiseen liikkuminen:

Tre - Eden 20 min
Tre - Kankaantaka 20 min
Tre - Myllyhaka 30 min
Tre - Harjuniitty 35 min
Ketolanmäki - Lukio 10 min
Ketolanmäki - Ammattikoulu 11 min + 2 min kävely
Vihola - Lukio 14 min
Myllyhaka - Lukio 10 min
Kolmenkulma - Ammattikoulu 7 min + 2 min kävely
Vihola - Harjuniitty 20 min (sis. pieni odotus asemalla)


YHTEENVETO:

Nokian kohdalla pitää joukkoliikenne toteutettavaksi ajatella hieman eri tavalla kuin Tampereen sisällä liikennöitäessä. Nokialla on oma keskusta ja tarve sisäiselle liikenteelle, mutta samaan aikaan täytyy huomioida nopeat yhteydet Tampereenkin suuntaan. Perinteisillä päättyvillä linjoilla tämä ei Nokialla oikein toteudu, vaan on syytä käyttää erilaista mallia jolla ongelma voidaan kiertää. Koska erillinen sisäinen liikenne ei saa kannatusta on syytä miettiä rengaslinjaa joka pystyy palvelemaan yllämainitulla tavalla suuren joukon ihmisiä nopeilla yhteyksillä ja sen ohessa omakotitaloalueet siten ettei turhia vaihtoja synny.

Esittämässäni mallissa on varmasti vielä pientä hiomista. Esimerkiksi reittejä täytynee hieman muuttaa mm. aikatauluteknisistä syistä ja hioa rautatieaseman solmukohdan tapaaminen yhtäaikaiseksi kaikilla busseilla. Uskoisin perusajatuksen kuitenkin olevan sellainen joka parhaiten pystyy palvelemaan joukkoliikenteen käyttäjiä esitetyistä vaihtoehdoista.

15.4. lisätty eri reittien kestot, pituudet ja matkaesimerkit. 

Kommentit

Suositut tekstit