Nokian joukkoliikenteen tilanne 18.6.18.6. pidettiin tekniselle lautakunnalle ja kaupunginhallitukselle joukkoliikenteen tiedotustilaisuus, jossa käsiteltiin suunnittelun etenemistä ja kuntalaisilta saatua palautetta alustavista suunnitelmista. Lisäksi perehdytettiin vielä taustatietoihin, kuten alle 18-vuotiaiden osuuksiin matkoista, eri liikennemuotojen käyttömääriin ja nykyisen järjestelmän kustannusten muodostumiseen. Blogikirjoituksen alussa on taustoja ja lopussa varsinaisen suunnittelun tämänhetkistä tilannetta hieman enemmän.

Nykymallissa joukkoliikenteen kokonaiskulu kaupungille on 682000e, josta 220000e menee koululaisliikenteeseen, 150000e seutulipputukeen ja 240000e muihin linja-autoliikenteen ostopalveluihin. Ostopalvelut muodostuvat Sarkolan, Tottijärven, Siuron ja Linnavuoren liikenteestä. Koulukyydityksiin menee edellisten päälle vielä 750000e.

Kertauksena aikatauluista päätöksenteossa:

- Nykyisen kaltainen liikenne loppuu 2014 kesäkuun lopussa.
- 8 / 2013 Nokian kilpailutuskokonaisuus hyväksytään
- 11 / 2013 Nokian tarjouskilpailun ratkaisu
- 12 / 2013 Lippujen asiakashinnat lyödään lukkoon
- 1-2 / 2014 Linjareittien ja palvelutasojen hyväksyminen ajalle 8/2014 - 5/2015
-Siuron ja Linnavuoren sopimukset päättyvät 31.12.2016 ja 30.5.2017

Lopulliseen järjestelmään on ehdotettu kuutta eri maksuvyöhykettä, jossa kaksi ensimmäistä on Tampereen sisällä ja kolmanteen sisältyvät seutukuntien keskukset. Muut vyöhykkeet ovat tästä eteenpäin. Jokaiseen lippupakettiin kuuluisi kaksi vyöhykettä. Järjestelmällä pyritään pitämään asiakkaiden kustannukset sopivalla tasolla. Vyöhykejärjestelmä pyritään ottamaan käyttöön 2016.

Ennen kuuden vyöhykkeen järjestelmää mennään eräänlaisella sekoituksella, jossa joudutaan ottamaan huomioon nykyiset sopimukset esimerkiksi Länsilinjojen kanssa.

Keskustelin tilaisuuden jälkeen suunnittelijan kanssa ja suunnittelun tilanne vaikutti ihan hyvältä:

- Etelä-Nokialla säilyy moottoritien kautta kulkevien vuorojen määtä vähintään nykyisellä tasolla.
- Kankaantaan ja Myllyhaan linjareitit suunnitellaan palaute huomioiden.
- Selvitetään Tottijärvi - Sarkola ja Siuro - Linnavuori -linjojen toimiminen osana liikennekokonaisuutta.
- Selvitetään Harjuniityn kääntöpaikka.
- Hiljaisena aikana suurin osa alueesta liikennöitäisiin 30 minuutin vuorovälillä.
- Selvitetään vielä erillinen malli Nokian sisäiselle joukkoliikenteelle siten, että Nokian ja Tampereen keskustojen välillä kulkisi erillinen nopea moottoritieyhteys.
Kommentit

Suositut tekstit