Vihreiden puoluekokous: Ei Natolle
6.-8.6.2014 pidetyn Vihreiden puoluekokouksen pääasiallinen sisältö koostui poliittisen ohjelman rakentamisesta uudelleen. Sinänsä Vihreiden ajamat asiat eivät päälinjoiltaan juurikaan muuttuneet, mutta ajankohtaisista asioista virittelimme uudelleen mm. puolueen kantaa Natoon. Natoon ei nykytilanteessa pidä liittyä, vaan haluamme pitää kiinni liittoutumattomuudesta jatkossakin. Ydinvoimakanta on ja pysyy: ei lisäydinvoimaa. Alla eri aihealueiden itselleni tärkeimmät asiat tiivistettynä, varsinainen ohjelma on noin 30 sivua pitkä.

Hyvinvoiva ympäristö, ilmasto ja eläimet

Haluamme edelleen pysäyttää sukupuuttoaallon ja ilmastonmuutoksen. Ilmastonmuutoksen osalta haluamme vihdoin konkreettisia toimia. Lisäksi haluamme turvata soiden tulevaisuuden ja ja jättää Arktiksen energiavarat rauhaan. Suomessa on ainutlaatuiset suot, joita voimme halutessamme hyödyntää mieluummin vaikkapa matkailun kautta.

Maatalouden suhteen haluamme varmistaa tuottajien riittävän toimeentulon, koska olemme huolissamme nykykehityksestä esimerkiksi lihan tai viljan hinnan osalta. Metsänkäyttötapojamme pitää kehittää avohakkuukulttuurista parempaan suuntaan ja yhdyskuntarakennetta kaupunkiseuduilla pitää tiivistää sekä liikenteen päästöjen vähentämiseksi, että paremman palvelutuotannon aikaansaamiseksi.

Vihreää työtä, taloutta ja verotusta

Haluamme tehdä työn tekemisestä kaikissa tilanteissa kannattavaa. Tämä on itselleni yksi tärkeimpiä tavoitteita. Lisäksi Vihreät haluavat hinnan päästöille ja kiellot kohtuuttomalle saastuttamiselle. Valtion roolia taantumien aikaan pitää kasvattaa, eli lisää elvytystä heikkoina aikoina sen sijaan, että kurjistamme tilannetta entisestään säästämällä tiukimmalla mahdollisella hetkellä. Haluamme kuntien ottavan isomman roolin erityisesti työllistämällä nuoria ja pitkäaikaistyöttömiä.

Hyvinvointimme perustuu verotukseen, jonka painopistettä haluamme siirtää työn ja yrittämisen verotuksesta ympäristöä tuhoavan toiminnan verottamiseen. Veronkorotuksen tulee kompensoida pienituloisille. Uusille yrityksille haluamme tarjota nykyistä paremmat mahdollisuudet toimia esimerkiksi siten, että pienet yritykset voivat aidosti osallistua julkisiin hankintoihin liittyviin kilpailutuksiin ja parantamalla yrittäjän työttömyys- ja sosiaaliturvaa.

Tasa-arvoista hyvinvointia ja laadukasta palvelua

Tulo- ja varallisuuseroja on kavennettava ja niiden syntymistä ennaltaehkäistävä. Tasa-arvo on muutakin kuin sukupuolten välistä tasa-arvoa, itse näen taloudellisen tasa-arvon erittäin tärkeänä kehityskohteena nyky-Suomessa.

Terveyseroja kavennetaan vahvistamalla ennaltaehkäisyä ja perusterveydenhuoltoa. Julkista terveydenhuoltoa on kehitettävä siten, että se takaa tasavertaisen laadukkaan terveydenhuollon kaikille. Kuntarakenteen osalta tavoitteemme on varmistaa laadukkaat peruspalvelut kaikkialla.

Tieto, sivistys ja kulttuuri Suomen valttikortteina

Seuraavaksi lempiaiheeseeni koulutukseen.  

"Säästämällä ei rakenneta maailman parasta peruskoulua", sanoi Ville Niinistö puheessaan.

Maksuton koulutus, opintotuen uudistus ja vanhempien tulojen vaikutus täysi-ikäisten opintotukeen. Nämä kaikki ovat tärkeitä asioita mietittäessä onko kaikilla suomalaisilla mahdollisuus tasavertaisesti opiskella.

Oppilaitoksille halutaan luoda pelisäännöt vaihdettaessa alalta toiselle, opiskelijapalveluita halutaan kehittää ja antaa opiskelijoille aikaa suorittaa oma tutkintonsa opintoaikojen sitä rajoittamatta. Tämä on tärkeätä esimerkiksi työssäkäyvälle opiskelijalle.

Korkeakoulujen tulosten mittaus halutaan muuttaa laatuperusteiseksi, putkiajattelusta siirtyä kompetenssiajatteluun ja lisäksi haluamme vahvistaa mahdollisuuksia opiskella työttömänä tai työn ohella.

Opintosuunnitelmat halutaan uudistaa vastaamaan nykyajan vaatimuksia, pienet ryhmäkoot ja subjektiivinen päivähoito-oikeus halutaan turvata ja pitää kiinni maksujen porrastamisesta. Kaikille halutaan taata toisen asteen koulutuspaikka ja puolittaa keskeytysten määrä.

Ihmisoikeuksia kunnioittava, yhdenvertainen ja demokraattinen yhteiskunta

Vihreille tasa-arvo tarkoittaa jokapäiväistä tapaa kohdata ihminen. Tämä on yksi itselleni kaikkein tärkeimmistä asioista poliittisessa ohjelmassa ja Vihreiden toiminnassa ylipäätään. Minulle henkilökohtaisesti tasa-arvo ei todellakaan ole feminismiä, vaan kaikkien pitää olla samalla viivalla.

Haluamme edistää tasa-arvoa takaamalla myös isille aidon mahdollisuuden jäädä kotiin lapsen kanssa. 6 + 6 6 -malli takaa molemmille vanhemmille kuuden kuukauden vanhempainvapaan ja lisäksi yhden kuuden kuukauden vapaasti valittavan osuuden.

Suomen pitää ratifioida Euroopan neuvoston lähisuhdeväkivallan ja perheväkivallan vastainen yleissopimus. Haluamme myös, että perheillä on mahdollisuus itse valita koska se on perhe. Tällä hetkellä esimerkiksi  erilaisten uusioperheiden ja samaa sukupuolta olevien vanhempien muodostamien perheiden osalta tilanne on aivan järjetön, esimerkiksi yksin elävän miehen, miesparin tai vammaisen mahdollisuus erustaa perhe on rajallinen.

Kohti solidaarista Euroopan unionia ja globaalipolitiikkaa

Ihmisarvon, kansalaisten sosiaalisen hyvinvoinnin ja ympäristön ja luonnon monimuotoisuuden turvaamisen tulee olla Euroopan unionin ytimessä. Eurooppalainen talousmalli on rakennettava uudelleen kestävälle pohjalle, verokilpailu ja verojen välttely on estettävä.

Suomen kehityspolitiikan on lähdettävä köyhyyden vähentämisestä ja kehitysmaiden kansalaisten omista lähhtökohdista. EU:n purvapaikkapolitiikalle pitää luoda yhteiset pelisäännöt. Kehitysyhteistön laatua ja vaikuttavuutta pitää parantaa.

Suomessa pitää siirtyä vapaaehtoiseen ja sukupuolineutraaliin asevelvollisuuteen. Suomen turvallisuuspolitiikka nojaa länsimaisiin yhteistyörakenteisiin. NATOon ei nykytilanteessa liitytä.Kommentit

  1. Norwegian state oil company Equinor has installed a containerized 3D print lab with a metal printer and composites printer at a distant oil field. Stay up-to-date on all the latest information from the 3D printing business and obtain data and offers from third get together distributors. Videos, podcasts, product evaluations and free downloadable assets. An eco-friendly 3Dprinted material that is tougher than bone and aluminium. Of course you need to|you should|you have to} print a RC toy for the summer season, so there’s this unbelievable Speed boat for aquatic race. It has already 21 Mades on Thingiverse Direct CNC and it’s plenty of printing directions.

    VastaaPoista

Lähetä kommentti

Suositut tekstit