Valtuusto 25.8.14: Liikunnan kehitys, tarkastuslautakunta ja Sarkolan vesijohto

25.8. pidetyssä valtuuston kokouksessa oli kolme paljon keskusteluttanutta ja muutama muu tärkeä asia.

Sahan alueen rakentaminen ja muu kaavoitus:

Listalla oli useampia hyviä kaavoitus- ja rakennuskohteita. Korkeemäenkadulle on nousemassa matalan talon paikalle kerrostalo. Tämä on hyvää kaupungin tiivistämista, joka osaltaan mahdollistaa palveluiden kehittämisen jatkossa. Kartanon alueelle vanhaan navettaan ja sen ympäristöön rakennetaan matalaa rivitalotyyppistä asumista. Poutuntien purettavista vuokrataloista tehdään esisopimus. Tälle keskeiselle alueelle nousee niin ikään korkeampia rakennuksia. Poutuntie on kaupunkikuvallisesti merkittävä kohde, koska käytännössä siinä laitetaan matalaksi usean talon alue ja lähdetään suunnittelemaan satojen ihmisten aluetta keskelle kaupunkia. Ajatuksena on myydä tonttimaa rakennusyritykselle.

Isoimpana kaavoituksellisena asiana sahan alueelle on tehty kaavaluonnos. Rakennusyhtiö puhdistaa alueen ja lähtee rakentamaan rannan läheisyyteen kerrostaloja. Virkistysmahdollisuudesta pitää kuitenkin pitää jatkossakin kiinni. Hanke on erittäin merkittävä, koska tällä hetkellä meillä on valtava puskittunut metsäalue käyttämättömänä aivan keskustan tuntumassa. Itselleni tärkeintä on turvata ranta-alueen käyttö myös muille kuin asukkaille. Laadukas lenkkipolku tai kevyt "rantabulevardi" palvelee asukkaita ja turisteja. Tästä aiheesta kirjoitimme aikaisemmin valtuutettujen Väre (kok) ja Hiltunen (sdp) kanssa mielipidekirjoituksen paikallislehteen.

Kaikki nämä projektit mahdollistavat isomman väestöpohjan keskusta-alueelle ja sitä kautta mahdollisuuden kehittää pitkällä tähtäimellä parempaa joukkoliikennettä, saada alueelle uusia yrityksiä ja ennen kaikkea näille uusille yrityksille asiakkaita. Tiivis väestöpohja tarkoittaa myös sitä, että kaupungin on helpompi ja edullisempi järjestää ja ylläpitää lähipalveluja.

Harjuniityn koulun sali ja liikunnan kehittäminen Nokialla:

Valtuustoryhmien neuvottelijat kokoontuivat aiemmin keskustelemaan nyt rakennettavasta hallista, sen kustannuksista ja muusta liikuntapaikkarakentamisesta. Neuvottelijoiden kanta oli se, että rakennetaan nyt VE1-- -vaihtoehdon mukainen iso kenttä ja budotilat, mutta jätetään katsomo rakentamatta. Samalla sitouduttaisiin sekä suunnittelurahalla, että valtuustosopimuksella kehittämään keskuskentän ympäristöä. Tähän kehittämistyöhön otettaisiin seurat tiiviisti mukaan ja kehittämisestä tehtäisiin tarkka suunnitelma aikatauluineen.

Valtuustossa kuitenkin edustajat Asell (SDP) ja Haapala (VAS) esittivät suurimman hallivaihtoehdon rakentamista, molemmat hieman erilaisina. Lisäksi Laakso (PS) teki järkevän tekstimuutosesityksen pohjaesitykseen tilojen suunnittelusta. Seuraavaksi alettiin kannattamaan: Hernesniemi (SKP) kannatti kahta (2!) eri hallivaihtoehtoa hieman sekavasti, mutta pitkien keskusteluiden jälkeen näistä toinen jäi pois. Haapala ja Asell saivat joitain valtuutettuja kannattamaan omia hankkeitaan. Aika paljon haiskahti se, että tässä tehdään eduskuntavaalikampanjaa kolmella miljoonalla eurolla kuntalaisten rahaa.

Itse käytin puheenvuoron, jossa mm. huomautin tämän kolmen miljoonan euron tukevan ainoastaan pääsarjajoukkueita. Kukaan nuori tai harrastaja ei pysty reenaamaan kolmen miljoonan katsomossa. Sanoinko jo, että katsomo maksaisi kolme miljoonaa? Samalla rahalla pystyisimme kunnostamaan keskuskentän alusta, korkeushyppypatjan, katsomon ja pääsisimme aika pitkälle jo uuden palloilu- tai jäähallinkin kanssa.

Aikamoisen äänestysruljanssin jälkeen päädyimme lopulta pohjaesitykseen lisättynä Laakson ponnella, jossa mainittiin ylläoleva budotilojen suunnitteluun liittyvä asia. Hyvin meni.


Keskustan kehittäminen:

Keskustan kehittämissuunnitelmatyön käynnistäminen on yksi sitovista talousarvion tavoitteista. Tälle työlle ei kukaan ilmeisesti osannut määritellä määrärahaa, tai emme oikein tienneet vielä mitä kautta suunnitelmatyö olisi järkevintä käynnistää. Eilen päätimme 150000e lisämäärärahasta arkkitehtikilpailun käynnistämiseksi. Tämä on hyvä askel, jonka avulla saamme ulkopuolisen näkemyksen koko keskusta-alueen kehittämisestä. Ongelmaksi muodostuu tietenkin se, että alueella on paljon yksityisessä omistuksessa olevia kiinteistöjä. Tältä osin emme tietenkään voi velvoittaa suunnitelmaa noudattamaan, mutta uskon asunto-osakeyhtiöidenkin saavan suunnitelmasta hyviä suuntaviivoja.

Tärkeimpinä suunnittelukohteina näen ydinkeskustan lisäksi aseman pohjoispuolisen rakentamattoman alueen, Tehdassaaren, Häpesuon ja sahan alueet.


Tarkastuslautakunnan luottamus:

Tarkastuslautakunnan luottamusta tutkittiin tilapäisessä valiokunnassa. Vaikka valiokunta päätyi esittämään lautakunnan erottamista, niin valtuustoryhmien neuvottelujen jälkeen katsoimme parhaaksi tehdä kompromissiratkaisun. Kompromissiratkaisussa päädyttiin erottamisen sijaan nuhtelemaan lautakuntaa. Nuhtelussa korostetaan tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Esa Martikkalan toimien merkitystä, henkilökohtaista tarkoituksenhakuista käyttäytymistä ja vaaditaan pitämään jatkossa huolta lautakunnan asianmukaisesta koulutuksesta.

Terveyskeskuksen kunnon tutkiminen:

Lisälistalta päätimme lisämäärärahasta liittyen terveyskeskuksen kunnon tutkimiseen. Tällä hetkellä on epätarkkoja arvioita terveyskeskuksen kunnosta, mutta oikein kukaan ei kykene sanomaan missä kunnossa kyseinen rakennus on. 75000e erilaisiin kuntotutkimuksiin.

Sarkolan vesiosuuskunnan tukeminen:

Sarkolan vesiosuuskunta on hakenut Ely-keskukselta 250000e avustusta vesijohdon ja viemärin rakentamiseen. Valtuuston listalla oli lisäksi 500000e avustuspäätös. Tämän lisäksi paikalliset liittyjät joutuisivat maksamaan noin 300000-700000e osuuden projektista.

Vesijohdon tarpeellisuutta ei varmasti kiistä kukaan, mutta valmistelu ei ole ollut tässä asiassa tyylikästä. Kukaan ei oikein tuntunut tietävän miten koko prosessi jälleen lähti liikkeelle, olihan valtuusto jo kerran tyrmännyt vesijohtohankkeen. Ely-keskuksen merkittävä avustus kannattaisi kuitenkin käyttää. Koko päätöksentekoprosessin ajan on ollut epäselvää, millä aikatauluilla ja reunaehdoilla Elyn avustus on käytettävissä, kuinka monta liittyjää alueella mahdollisesti on, missä tilassa ovat suunnitelmat ja kuka lähtee projektia vetämään.

Olin vielä kokouksen alussa sitä mieltä, että äänestän vesijohdon lisämäärärahan puolesta. Virkamiehiltä ja valtuutetuilta saadut uudet tiedot aikatauluista, hurjat kokouksen aikana ilmenneet ristiriidat ja olematon tuki hankkeen takana saivat minut kuitenkin lähtemään Laitisen (SDP) palautusesityksen taakse. Hanketta käsitellään seuraavan kerran oikeassa paikassa, eli talousarviokokouksen yhteydessä. Samaan yhteyteen on syytä saada tieto liittyjien määrästä, faktat avustuksista, päivitetty hankesuunnitelma ja tieto hankkeen vetovastuusta. 500000e avustuspäätöstä ei voinut mielestäni tehdä näin hataralta pohjalta.

Asiasta äänestettiin. Äänestystulos oli tasan 25 valtuutettu Taina Keräsen (vas) poistuttua kokouksesta. Puheenjohtaja Haapaniemen (kok) ääni ratkaisi asian palauttamisen puolelle. Vasemmistoliiton erittäin aggressiivisesti ajama vesijohtoasia kaatui lopulta oman valtuutetun poistumiseen kesken kokouksen, eikä varahenkilöä saapunut paikalle.

Vesijohtoasia käsitellään siis oikeassa paikassaan talousarviokokouksessa. Toivottavasti valmistelu saadaan raitelleen siihen mennessä ja tarvittavat suunnitelmat tehtyä. Raha projektiin olisi joka tapauksessa annettu vasta ensi vuoden alusta, joten isompaa vaikutusta tällä ei vesijohdon toteutukseen ole.


Kommentit

Suositut tekstit