MIELIPIDE: Kaupungin hankintaosaamista on lisättävä

Kaupungin hankintaosaamista on lisättävä

(Julkaistu Nokian Uutisissa 31.8.)

 Nokian uuden hyvinvointikeskuksen budjetti ylittyi todella paljon, yli 20%. Pienet muutokset, alitukset ja ylitykset, ovat tavallisia ja täysin ymmärrettäviä monimutkaisissa hankkeissa. Tällä kertaa budjetista mennään kuitenkin yli 4,5 miljoonaa euroa.

Päättäjänä on lähes mahdotonta tehdä ennakoivaa ja hyvää talouspolitiikkaa, jos valmistelu on näin epätarkkaa. Ei ole poliitikon tehtävä vahtia, onko hyvinvointikeskuksen huoneisiin suunniteltu hanat, miettiä rakennuskustannusindeksin vaikutuksia tai arvioida hyvin paljon normaalista poikkeavan, vaativan ja tarkasti säädellyn rakennuksen neliöhintaa. Valmisteluun on voitava luottaa, jotta aitoa vertailua erilaisten vaihtoehtojen välillä voidaan luottamushenkilöiden toimesta tehdä.

Investointirahaa tarvitaan tämän yhden ylityksen takia lisää yli 2% kaupungin vuotuisesta kokonaisbudjetista. Tilanteessa, jossa vauhdikkaasti kasvava kaupunki joutuu korjaamaan ja rakentamaan ennätyksellisen paljon, tämä ei ole missään tapauksessa hyväksyttävää. Perusturvan käyttötalousmäärärahat ylittyvät lähes poikkeuksetta vuosittain, eikä tämä investointi paranna päätösvalmistelun uskottavuutta.

Kaupungin henkilöstössä on ollut vauhtuvuutta juurikin kilpailuttamiseen liittyvissä toimissa, eikä henkilöstöä ole helppo saada. Useampia kilpailutuksia on jouduttu keskeyttämään ja käynnistämään uudelleen. 

Neuvottelumenettelyn käyttäminen on lähtökohtaisesti hyvä asia. Jos neuvotteluiden pohjana toimiva kustannusarvio on reilusti alimitoitettu, ei siitä kuitenkaan voida toteutusratkaisuista neuvottelemalla pelastaa. Kustannusten kasvu ei johdu kilpailutustavasta, vaan siitä, että kustannukset oli alun perin arvioitu väärin.

Investoinnit eivät lopu hyvinvointikeskukseen, kirjastoon ja kouluihin, joten lisää osaamista ja tekijöitä on tavalla tai toisella saatava.


Antti Tomminen (vihr. valtuutettu)
Laura Lehtinen (vihr. varavaltuutettu)
Kirsi Pelvola (vihr. valtuutettu, sit.)
Anne-Maarit Selinummi (vihr. valtuutettu, sit.)
Niina Melkko (vihr. valtuutettu)
Markku Kujansuu (vihr. varavaltuutettu)

Kommentit

Suositut tekstit