Politiikan nelivuotissuunnitelma

Läpipääsyn jälkeen olen pohtinut omia tavoitteitani ja tapaani tehdä politiikkaa. Lähipiiristä ja työkavereiltani olen saanut hurjasti onnitteluja ja halauksia, mutta näiden muutamien päivien aikana on lähestytty myös henkilökohtaisesti ja sähköpostitse kuntalaisille tärkeistä asioista.

Valtuustoryhmämme valitsi minut suuriin saappaisin: jatkan Leo Lähteen ansiokasta työtä valtuustoryhmän puheenjohtajana, jahka luottamuspaikkaneuvottelut on ensin saatu päätökseen. Neuvotteluissa olen mukana Leon aisaparina. Kiitos tästä luottamuksesta.

Kuntavaaliteemojeni, eli nuorten asioiden, kuten ennaltaehkäisevän nuorisotyön ja nuorten ottamisen mukaan päätöksentekoon, ja avoimen päätöksenteon lisäksi kaavoitusasiat ovat tärkeä keino vaikuttaa siihen minkälainen kaupunki Nokia on jatkossa. Harjuniityn ja keskustan kaava-asiat ovat tärkeitä kaupunkilaisten viihtyvyyden, joukkoliikenteen toimivuuden ja sujuvan liikkumisen näkökulmasta, on kyseessä sitten autoilu, pyöräily tai lasten liikkuminen kouluun.

Nyt kaavoituksessa tehtävät ratkaisut vaikuttavat asukkaiden viihtyvyyteen ja kaupungin kehityssuuntaan hyvin pitkälle tulevaisuuteen, samoin kuin valinnat jotka liittyvät ihmisten hyvinvointiin ja ennaltaehkäisyyn.

Avoimen päätöksenteon toteutukseen on monta keinoa. Jatkossakin Nokian Vihreät pitävät kokouksensa kaikille avoimina, kokouksista tiedotetaan Facebookissa ja paikallislehdessä. Asukkaat pääsevät näin kertomaan näkökulmansa suoraan valtuutetuille ja luottamushenkilöille. Haluamme kehittää kokouksia niin, että mahdollisimman moni kuntalainen pääsee luontevasti paikalle.

Henkilökohtaisesti pyrin viestimään Facebookissa ja blogissa kulloinkin päätettävistä asioista niin, että kaikilla olisi mahdollisuus vaikuttaa ja kertoa omat näkökulmansa asioihin.

Valtuuston, hallituksen ja lautakuntien avoimuuden edistäminen on isompi projekti, jonka tulokset päästään näkemään seuraavan neljän vuoden aikana. Tämä vaatii paljon yhteistyötä eri ryhmien edustajien ja virkamiesten kanssa, mutta uskon että huimia parannuksia saadaan hyvällä yhteistyöllä toteutettua kohtalaisen helposti.

AnttiKommentit

Suositut tekstit