Talousarviovaltuusto 2013

Seurasin talousarviovaltuuston kulkua omassa Facebook-profiilissani. Sama kulku on kuvattuna alla. Valtuustopäivä alkoi klo 8 ryhmien neuvotteluilla. Varsinainen valtuusto alkoi klo 10.

Yleisesti talousarviosta voi sanoa, että siihen on kirjattu suuri määrä erilaisia ennaltaehkäiseviä toimia. Tämä on mielestäni tärkein yksittäinen käyttötalouden asia jonka haluan tässä nostaa esiin.

Isoimmat Vihreiden tekemät muutokset tulivat Viinikanniemen alueen tulevaisuutta koskevat selvityksen tekemisestä sekä keskustan kehittämisen kirjaamisesta sitoviin tavoitteisiin. Lisäksi useita pienempiä sanamuotomuutoksia ja säätämistä piirun pari parempaan suuntaan. Vihreät saivat aika hyvin esityksiään läpi lopulliseen kirjaan. Olimme aika tarkkoja siitä ettemme esitä ylimääräisiä kustannuksia vaan pyrimme joko löytämään keinot rahoitukseen  poistamalla jotakin muuta tai muuten ilman lisävelkaa. Useat esityksemme koskivat erilaisia yllämainittujen kaltaisia linjanvetoja tai selvityksiä.

Vihreiden ryhmä oli muuten yksimielinen isoista linjoista, mutta Acuta ja varhaiskasvatuksen erityisopettajan vakanssi jakoivat äänet kummassakin tapauksessa 3-2 KH:n esityksen hyväksi. Ja tämähän meillä on sallittua, olen itse ryhmyrinä ainoastaan vaatinut tietooni kannan etukäteen jos aikoo äänestää eri tavalla kuin on muuten puhuttu. Usein nämä kannat perustellaan erinomaisesti ja se synnyttää hyvää keskustelua kipeiden asioiden ympärille.

Kipeimpinä tai kiisteltyimpinä asioina Acutaan ollaan siirtymässä ja varhasikasvatuksen erityisopettajan vakanssi jää tällä kertaa täyttämättä. Jälkimmäiselle eteen tehtiin erityisesti Kolan jäsenten keskuudesta aika kovaa duunia, mutta toivottavasti se saadaan tulevina vuosina sopimaan mukaan.

8:00 Kaupungintalolle ryhmien neuvottelijoiden kesken palaveeraamaan


8:52 Muutosesitykset käyty läpi neuvottelijoiden kanssa, seuraavaksi oma ryhmä ja sama ruljanssi.


10:05 Päiväkodista otetaan kantaa sisäilma-asioihin.
11:13 Vuorossa talousarviopuheenvuorot. Alla pitämäni Vihreiden ryhmäpuheenvuoro.

"Puheenjohtaja, valtuutetut, virkamiehet.

Suomi elää jatkuvassa muutoksessa. Monet näistä muutoksen kohteista koskevat suoraan kuntien taloutta tai toimintaa. Suuret ikäluokat ovat jäämässä eläkkeelle, sote- ja kuntauudistusta tehdään kovaa vauhtia, julkisen talouden ennustetaan velkaantuvan jatkossakin eikä teollisuuden työpaikkoja ole palaamassa Suomen rajojen sisäpuolelle.

Kuntien toiminnan kannalta tämä tarkoittaa isoja uudistuksia. Jo nyt pitää lähteä uudistamaan vanhuspalveluita ja muokkaamaan palvelurakenteita. Jo nyt pitää suunnitella mistä kaupunki saa riittävät tulot vielä 10 vuoden kuluttuakin, jotta peruspalvelut saadaan järjestettyä laadukkaasti. On selvää, että isoja muutoksia tarvitaan. Koska kuluja ei voida määräänsä enempää karsia edes rakenteellisilla muutoksilla, täytyy kaupungin panostaa selvästi nykyistä enemmän elinkeinotoiminnan kehittämiseen alueella.

Talousarvioesitys on Nokialla tehty maltilla. Investointitarve on reilusti suurempi kuin raami antaa myöden. Lähivuosina löydämme edestämme tehdassaaren padon ja Emäkosken sillan remontin, Kankaantaan päiväkodin korvaajan rakentamisen ja monia muita kohteita joita ei voi turvallisuus- tai terveyssyistä viivästyttää. On syytä pitää tiukkaa linjaa, jotta nämä pakolliset investoinnit pystytään toteuttamaan ilman ylimääräistä lisävelkaa.

Nokialla on kiitettävästi selvitetty ulkopuolisen rahoituksen mahdollisuuksia niin Menkalan kentän, kirjaston, Alhoniityn koulun kuin Juhansuon teollisuusalueenkin rakentamisessa. Tästä pitää jatkossakin pitää kiinni ja pyrkiä investoimaan nimenomaan niihin kohteisiin joihin tukea on mahdollista kulloinkin saada.

Käyttötalouden puolella tärkein yksittäinen asia on painopisteen siirtyminen kohti ennaltaehkäisevämpää toimintaa. Palvelukeskukset eivät ole tänäkään vuonna olleet helpon tehtävän edessä, mutta ovat siitä huolimatta pystyneet suunnittelemaan uudenlaisia parempia toimintatapoja. Hyviä esimerkkejä tästä ovat talousarvioesityksen tavoitteista mm. aluevastaanottojen työparimalliin siirtyminen, potilaslähtöiset hoitosuunnitelmat, työntekijöiden kotikäynnit äitiysneuvolan asiakkaille, AAPO-ohjaajan toimen vakinaistaminen, ammatillisen koulutuksen kanssa tehtävä yhteistyö ja monet matalan kynnyksen palvelut.

Koska Viinikanniemen alue on noussut pikavauhtia päätöksentekoon mukaan, teen muutosesityksen s. 11 kohtaan 2. Yrittävä, osaava ja onnistuva Nokia. Esitän lisäyksenä uutta johtamisen kohdetta "Matkailun kehittäminen", vastuuhenkilöiksi elinkeinopäällikköä ja kaupungininsinööriä ja tavoitetasoksi "Selvitetään leirintäaluetoiminnan jatkamisen edellytykset." Tällä lisäyksellä Vihreät haluavat varmistaa, että Viinikanniemen alueen suunnittelusta tehdään vaikutusten ennakkoarviointi ja kunnolliset selvitykset erilaisten kehitysvaihtoehtojen kustannuksista ja tuloista alueen virkistys- tai leirintäaluekäyttöä unohtamatta.

Vihreä valtuustoryhmä on niin Viinikanniemen kuin muidenkin asioiden suhteen valmis valtuustosopimuksilla suunnittelemaan Nokian kaupungin tulevaisuutta ja tekemään poliittista linjanvetoa nykyistä pidemmälle. Tämä on tärkeätä kokonaisuuksien kehittämisen kannalta nykyisen osaoptimoinnin sijaan.

Lopuksi haluan kiittää valtuutettuja ja virkamiehiä työntäyteisestä vuodesta ja toivottaa hyvää joulunodotusta."11:32 SKP esittää noin 600000e edestä lisäyksiä käyttötalouteen ja vasemmistoliitto suunnilleen saman verran. Lisäksi 150000e investointia latukoneeseen tai se pitäisi saada vähintäänkin taloussuunnitelmaan. Ongelmana näissä käyttötalouden esityksissä on se, että käyttötaloutta pitäisi rahoittaa joka vuosi samansuuruisella summalla velkarahaa.

Latukoneen suhteen ongelmaa ei ole, latukone on remontoitu viime vuonna perusteellisesti eikä lautakunta ole esittänyt latukoneen hankintaa. Niin tärkeä laite kuin se onkin, niin tällä hetkellä löytyy tärkeämpiäkin investointikohteita.

Käyttötalouden puolella Acutaan siirtyminen (PS, SKP, VAS) tulee olemaan yksi päivän äänestyskohde. Siirtymällä säästetään noin 416000e joka voidaan kohdistaa ennaltaehkäisevään toimintaan. Tuloillaan oleva päivystysasetus tarkoittaisi röntgen- ja laboratoriopalveluiden 24/7 päivystystä ja sitä kautta miljoonaluokan lisäkustannuksia.


11:55 Tuomo Nenonen SDP esittää mm. yhdistystukien muutosta siten, että eläkeläisyhdistykset saisivat noin 10000e vuodessa lisää. Tämä on valtava summa rahaa suhteessa muun yhdistystoiminnan tukiin. Työ on toki tärkeätä, mutta itse koen että juuri kevättalvella _yhdistysten kanssa_ perusteellisesti perattu tukiviidakko on nyt saatu järkeistettyä. Isoimmat häviäjät tietysti nostavat kissan pöydälle, ainakin valtuustossa.

11:55 Kirsi Pelvola SDP esittää varhaiskasvatuksen erityisopettajavakanssin lisäämistä. Asia ja tarkoitusperä on hyvä, mutta en ole saanut itselleni perusteltua sillä saavutettavaa 600000e säästöä perusteellisesta asian tutkimisesta huolimatta. Tämä asia tullee jakamaan Vihreätä valtuustoryhmää mikäli esitys käsitellään tällaisenaan.

11:57 Eero Salosen SKP mielestä elämme skitsofreenisia aikoja. Puheenvuorossa kyseenalaistetaan mm. Acutasta tulevia säästöjä ja kerrotaan että lama-aikanakin pitää kuntatasolla investoida eikä leikata.

12:00 Leo Lähde VIHR kysyi sijaisjärjestelyiden säästöistä (95000e) joita SKP ja Nenonen SDP kyseenalaisti omissa puheenvuoroissaan. Vastaava virkamies Erkkilä vastaa ettei säästöt ole lähelläkään 2010 vuoden lomautusten tasoa ja ettei ole tarkoitus olla ilman sijaisia vaan löytää työhyvinvoinnin keinoin säästöt sijaiskuluista.

12:01 Lounastauko. Päättäjät tuhlaavat kuntalaisten verorahoja joululounaan muodossa reilun tunnin ajan.

13:15 Anneli Lehtonen VAS jatkaa latukoneargumentointia. Kaipaisin faktatason argumentointia siitä mitä vikaa vanhassa latukoneessa on.

13:24 Seppo Kallio VAS muistelee vanhoja. Seppo puhuu pitkään, mutta usein nostaa esiin fiksuja asioita siitä mistä jonkin asian kehittäminen on tai ei ole lähtenyt liikkeelle. Tällä kertaa puhutaan keskustan kehittämisestä ja rotvallien siirtämisen turhuudesta.

13:31 Miika Pulakka VIHR & Taina Nuutinen VAS kannattivat Kirsi Pelvolan SDP aikaisempaa esitystä varhaiskasvatuksen erityisopettajan vakanssin täyttämisestä. Nuutinen jatkaa nuorisotakuusta ja kaupungin vastuusta ja esimerkistä nuorten työllistämisen suhteen.

13:48 Sisko Nevala SDP ja Piila Paalanen KOK jatkavat erityisopettajavakanssista omilta näkökulmiltaan. Asia on herättänyt paljon tunteina ja varsinkin lautakuntalaiset pitävät tiukasti kiinni vakanssista kun taas itsekin työkokemusta alalta omaavat pysyvät hallituksen esityksen takana. Itse olen sitä mieltä, että nykytilanteessa vakanssia ei _valitettavasti_ voida toteuttaa. Toivottavasti jatkossa voidaan.

14:08 Tarja Luukko KD piti hyvän puheenvuoron keittiö- ja siivoustyöntekijöiden yhteiskäytöstä mm. sairaslomataupauksissa. Tällä tavalla voidaan säästää järkevästi rahaa ja nykyään on useita tällaisia yhdistelmätutkintojakin olemassa.

Jotenkin itsestäni tuntuu, että osa päättäjistä ei ole valmis tekemään vaikeita ratkaisuja joilla oikeasti saadaan rakenteellisia muutoksia tehtyä.

14:14 Roope Lehto SDP puhuu siitä kuinka paljon nykyisessä talousarvioesityksessä on saatu aikaan ja kehitetty toimintaa.

Olen itse samaa mieltä ja tyytyväinen moneen eteenpäin menneeseen asiaan. Moni valtuutettu hieroo yksityiskohtia vaikka mielestäni valtuutettujen ensisijainen tehtävä on katsoa kokonaisuuksia ja tulevaisuutta. Yksityiskohtien hieromisen ensisijainen paikka on lautakunnissa ja virkamieskoneistossa.

14:53 Yleiskeskustelu on päättynyt, neuvottelijat ja ryhmät kokoontuneet. Tietyistä asioista päästään kohta äänestämään, osa saatiin sovittua ilman äänestyksiä.

14:55 s.11 Vihreiden muutosesitys lisätään Matkailun kehittäminen -kohta ja tavoitetaso Selvitetään leirintäaluetoiminnan jatkamisen edellytykset. 


14:56s.11 Vas. Nuorten työllisyystakuun toteuttaminen kohtaan lisäys "jokaiseen palvelukeskukseen palkataan vähintään yksi nuori"

15:00 s.21 Vas. esittää lisättäväksi 50000e vanhusneuvoston koulutusta ja muuta toimintaa varten. Äänestettiin pohjaesitys jatkoon äänin 40-11. Itsekin olin pohjaesityksen kannalla.

15:01 s.25 PS esittää Kyynijärven teollisuustonttien myynnin sijaan kirjataan "luovutetaan 10 kappaletta", eli tontit voidaan myös vuokrata. Ei äänestystä.

15:05 s.29 VAS, SKP ja PS esittävät, että yöpäivystyksen siirto Acutaan -teksti poistetaan ja lisätään 416000e talousarvioon. Tässäkin pohjaesitys jatkoon äänin 31-20 ja itse samalla kannalla. Vihreiden äänet 3-2 Acutaan siirtymisen puolesta, eli tämä jakoi ryhmää.

15:06 s.32 Vas. stilistinen muutos sanamuotoihin liittyen ikääntyvän väestön tukemiseen.

15:09 s.35 SKP esittää lisättäväksi yhtä kodinhoitajan tointa vanhuspalveluihin entisten muutosten lisäksi. Sinänsä hyvä esitys, mutta ei ole varaa. Äänestettiin pohja jatkoon 40-11.

15:31 s.42 VAS ja SKP Sijaisten hoidon periaatteiden tekstipätkän poisto 95000e lisämäärärahaa. Kok Paalasen kompromissiesitys ei saanut kaikkia valtuutettuja taakseen eli tekstimuotoja muutetaan siten, että työhyvinvointia parannetaan ja tuodaan lautakunnasta esitys alkuvuodesta siitä miten tämä toteutettaisiin.

Ensin äänestetään VAS esitys 95000e lisämäärärahasta ja Nenosen esityksen välillä. Tässä esityksessä poistettiin välituntiliikuttaja ja vararehtori kulujen tasaamiseksi. Äänestin tyhjää koska asia ei tule kuitenkaan menemään läpi ja asian äänestyttäminen lähinnä viivästyttää päätöksentekoa. Äänet VAS esitys 14 - Nenonen 11 - Tyhjä 26. Eli vasemmistoliiton esitys jatkoon Paalasta vastaan.

Vas 12 - Paalasen kompromissi 37 - Tyhjä 2. Jatkoon meni Paalanen.

Seuraavaksi äänestettiin hallituksen pohjaesityksen ja Paalasen kompromissin välillä. Äänet hallituksen pohja 24 - Paalasen kompromissi 21 - Tyhjä 6. Eli kaupunginhallituksen esitys jatkoon. Huh.

15:36 s.45 Pelvolan esitys varhaiskasvatuksen erityisopettajan vakanssin lisäämisestä vastaan hallituksen pohja. Hallituksen pohja jatkoon 34- 17. Vihreät 3 - 2 pohjan kannalla.

15:42 s.57 SKP esitys yhdistysten tilavuokrien tarkastamisesta uudelleen kaatui äänin 39-12.

15:47 Samasta asiasta Nenosen SDP todella pöyristyttävä esitys 10000e lisämäärärahasta vain ja ainoastaan _eläkeläisten_ seuratoimintaan kompensoimaan nousseita tilavuokria. Esitys kaadettiin 39-12.

15:59 Äänestettiin latukoneen hankinnan siirtämisestä neuvotteluiden aikaisen Vasemmistoliiton vastaantulon jälkeen. Olin neuvottelutuloksen eli vasemmistoliiton muutetun esityksen kannalla. Jarmo Kork halusi kyseenalaistaa neuvottelutuloksen. Vasemmistoliiton muutosesitys läpi 33-18.

Aloitteista nostan yhden tärkeimmän esiin tässä ja loppuja myöhemmin.

Seppo Kallion VAS aloite tilapäisen valiokunnan perustamisesta tutkimaan nauttiiko tarkastuslautakunta valtuuston luottamusta. Mielestäni valtuutetuista aika moni kyseenalaistaa tarkastuslautakunnan luottamuksen ja sen toimintaa täytyy tarkastella.

Valtuuston jälkeen kahden puolueen edustus "jälkivaltuustossa" Pepperissä pohtimassa päivän äänestyksiä, tilapäisen valiokunnan perustamista ja talousarviota ylipäätään. Aika usein kokoonnumme 3-4 puolueen edustajien kesken purkamaan päivän tapahtumia tai miettimään minkälaisia haasteita tulevaisuudessa on tulossa eteen ja pitäisikö niihin jotenkin valmistautua jo ennen päätöksentekohetkeä. Kaikki ovat aina tervetulleita jälkivaltuustoihin, joskin tietyistä ryhmistä ei ole valtuutettuja toistaiseksi oikein paikalla näkynyt. Mitään päätöksiähän näissä ei tietenkään tehdä, mutta on hyvä tietää muiden ajatuksia oman päätöksenteon tueksi tai sitä vastaan.


    Kommentit

    Suositut tekstit