Alatalo on autoilijalle susi

Kansanedustaja Mikko Alatalon NU:ssa julkaistu yhden irrallisen asian esiin nostaminen kehysriihestä sai karvat nousemaan pystyyn. Alatalo puolustaa autoilua kaikissa mahdollisissa paikoissa tavalla, joka ei paranna autoilun olosuhteita, vähennä ruuhkia tai kehitä liikkumista. Tällä kertaa puututtiin kehysriihessä kaventuneisiin tienpidon resursseihin. Alla Alatalon teksti ja oma vastaukseni seuraavassa lehdessä.


2.4. ilmestyneessä NU:ssa kansanedustaja Mikko Alatalo (kesk) oli huolissaan maanteiden rahoituksen turvaamisesta. Alatalo jatkaa näin tuttua autoilua kohtuuttomasti suosivaa siltarumpupolitiikkaansa, johon on päästy tutustumaan paikallislehtemme lisäksi myös monissa muissakin medioissa. Alatalon mainitsemaan pääkaupunkia suosivaan aluepolitiikkaan sopii huonosti valtion tukea täällä Pirkanmaalla saavat ratikka ja rantatunneli, joista ensimmäiseen liittyvien tukimiljoonien ja työpaikkojen saamista Alatalo tuntuu vastustavan loogisesti koko ajan ja jälkimmäiseen liittyviä vain vaalien alla.

Maanteiden rahoittamisessa vanhaan tyyliin on monia perustavanlaatuisia ongelmia. Ensinnäkin tieverkoston kehittäminen vastaamaan nykyisiä liikennöintitarpeita vaatii kohtuuttomasti rahaa suhteessa sen siirtokapasiteettiin. Toisekseen asfaltoitu tie kuluu moninkertaisella nopeudella verrattuna rataverkostoon. Isoihin tieverkostoon liittyviin investointeihin liittyy aina myös huomattavia käyttötalouden menoja, jotka toistuvat vuosittain. Vilkkaasti liikennöidyillä alueilla raideliikenteen kehittäminen puolestaan pienentää huomattavasti tienpidon kustannuksia ja vapauttaa resursseja Alatalon peräänkuuluttamaan perusväylänpitoon.

Kolmanneksi autoilun lisääminen tai "kehittäminen" ei poista ruuhkia, vähennä liikenteen aiheuttamia haittoja tai ainakaan lisää suomalaisten kipeästi kaipaamaa arkiliikuntaa. Paras tapa sujuvoittaa autoilijoiden liikkumista on luoda vaihtoehtoisia liikkumisen keinoja niille asukkaille joille ne sopivat.

Liikenneviraston tilaaman jäänmurtajan kohdalla Alatalo "unohtaa" mainita nykyisen kaluston korkeat käyttökustannukset, EU:lta saatavan 24 miljoonan tuen ja murtajan käyttömahdollisuudet kesällä mm. öljyntorjunnassa ja hätähinauksessa. Samalla Liikennevirasto voi muuttaa jäänmurtamisen kilpailutusta siten, että se omistaa Arctia Shippingin sijaan murtajan itse ja kilpailuttaa Ruotsin tapaan ainoastaan sen operoimisen. Niin ja kai se murtaja hankitaan myös ihan siitäkin tarpeesta, että Suomen satamien kautta pääsisi jokunen kontti tuonti- ja vientitavaraakin liikkumaan.

Resursseja kaikkeen julkiseen kehittämiseen on rajallinen määrä. Pitää pyrkiä tekemään sellaisia investointeja, jotka vähentävät kuluja ja parantavat laatua. Tiestöstä pitää toki pitää huolta, mutta saman tienpätkän päällystäminen nykyistä useammin ei kehitä mitään paremmaksi.

Antti Tomminen (vihr)
Kommentit

Suositut tekstit