Siirry pääsisältöön

Vihreiden puoluekokous: Ei Natolle
6.-8.6.2014 pidetyn Vihreiden puoluekokouksen pääasiallinen sisältö koostui poliittisen ohjelman rakentamisesta uudelleen. Sinänsä Vihreiden ajamat asiat eivät päälinjoiltaan juurikaan muuttuneet, mutta ajankohtaisista asioista virittelimme uudelleen mm. puolueen kantaa Natoon. Natoon ei nykytilanteessa pidä liittyä, vaan haluamme pitää kiinni liittoutumattomuudesta jatkossakin. Ydinvoimakanta on ja pysyy: ei lisäydinvoimaa. Alla eri aihealueiden itselleni tärkeimmät asiat tiivistettynä, varsinainen ohjelma on noin 30 sivua pitkä.

Hyvinvoiva ympäristö, ilmasto ja eläimet

Haluamme edelleen pysäyttää sukupuuttoaallon ja ilmastonmuutoksen. Ilmastonmuutoksen osalta haluamme vihdoin konkreettisia toimia. Lisäksi haluamme turvata soiden tulevaisuuden ja ja jättää Arktiksen energiavarat rauhaan. Suomessa on ainutlaatuiset suot, joita voimme halutessamme hyödyntää mieluummin vaikkapa matkailun kautta.

Maatalouden suhteen haluamme varmistaa tuottajien riittävän toimeentulon, koska olemme huolissamme nykykehityksestä esimerkiksi lihan tai viljan hinnan osalta. Metsänkäyttötapojamme pitää kehittää avohakkuukulttuurista parempaan suuntaan ja yhdyskuntarakennetta kaupunkiseuduilla pitää tiivistää sekä liikenteen päästöjen vähentämiseksi, että paremman palvelutuotannon aikaansaamiseksi.

Vihreää työtä, taloutta ja verotusta

Haluamme tehdä työn tekemisestä kaikissa tilanteissa kannattavaa. Tämä on itselleni yksi tärkeimpiä tavoitteita. Lisäksi Vihreät haluavat hinnan päästöille ja kiellot kohtuuttomalle saastuttamiselle. Valtion roolia taantumien aikaan pitää kasvattaa, eli lisää elvytystä heikkoina aikoina sen sijaan, että kurjistamme tilannetta entisestään säästämällä tiukimmalla mahdollisella hetkellä. Haluamme kuntien ottavan isomman roolin erityisesti työllistämällä nuoria ja pitkäaikaistyöttömiä.

Hyvinvointimme perustuu verotukseen, jonka painopistettä haluamme siirtää työn ja yrittämisen verotuksesta ympäristöä tuhoavan toiminnan verottamiseen. Veronkorotuksen tulee kompensoida pienituloisille. Uusille yrityksille haluamme tarjota nykyistä paremmat mahdollisuudet toimia esimerkiksi siten, että pienet yritykset voivat aidosti osallistua julkisiin hankintoihin liittyviin kilpailutuksiin ja parantamalla yrittäjän työttömyys- ja sosiaaliturvaa.

Tasa-arvoista hyvinvointia ja laadukasta palvelua

Tulo- ja varallisuuseroja on kavennettava ja niiden syntymistä ennaltaehkäistävä. Tasa-arvo on muutakin kuin sukupuolten välistä tasa-arvoa, itse näen taloudellisen tasa-arvon erittäin tärkeänä kehityskohteena nyky-Suomessa.

Terveyseroja kavennetaan vahvistamalla ennaltaehkäisyä ja perusterveydenhuoltoa. Julkista terveydenhuoltoa on kehitettävä siten, että se takaa tasavertaisen laadukkaan terveydenhuollon kaikille. Kuntarakenteen osalta tavoitteemme on varmistaa laadukkaat peruspalvelut kaikkialla.

Tieto, sivistys ja kulttuuri Suomen valttikortteina

Seuraavaksi lempiaiheeseeni koulutukseen.  

"Säästämällä ei rakenneta maailman parasta peruskoulua", sanoi Ville Niinistö puheessaan.

Maksuton koulutus, opintotuen uudistus ja vanhempien tulojen vaikutus täysi-ikäisten opintotukeen. Nämä kaikki ovat tärkeitä asioita mietittäessä onko kaikilla suomalaisilla mahdollisuus tasavertaisesti opiskella.

Oppilaitoksille halutaan luoda pelisäännöt vaihdettaessa alalta toiselle, opiskelijapalveluita halutaan kehittää ja antaa opiskelijoille aikaa suorittaa oma tutkintonsa opintoaikojen sitä rajoittamatta. Tämä on tärkeätä esimerkiksi työssäkäyvälle opiskelijalle.

Korkeakoulujen tulosten mittaus halutaan muuttaa laatuperusteiseksi, putkiajattelusta siirtyä kompetenssiajatteluun ja lisäksi haluamme vahvistaa mahdollisuuksia opiskella työttömänä tai työn ohella.

Opintosuunnitelmat halutaan uudistaa vastaamaan nykyajan vaatimuksia, pienet ryhmäkoot ja subjektiivinen päivähoito-oikeus halutaan turvata ja pitää kiinni maksujen porrastamisesta. Kaikille halutaan taata toisen asteen koulutuspaikka ja puolittaa keskeytysten määrä.

Ihmisoikeuksia kunnioittava, yhdenvertainen ja demokraattinen yhteiskunta

Vihreille tasa-arvo tarkoittaa jokapäiväistä tapaa kohdata ihminen. Tämä on yksi itselleni kaikkein tärkeimmistä asioista poliittisessa ohjelmassa ja Vihreiden toiminnassa ylipäätään. Minulle henkilökohtaisesti tasa-arvo ei todellakaan ole feminismiä, vaan kaikkien pitää olla samalla viivalla.

Haluamme edistää tasa-arvoa takaamalla myös isille aidon mahdollisuuden jäädä kotiin lapsen kanssa. 6 + 6 6 -malli takaa molemmille vanhemmille kuuden kuukauden vanhempainvapaan ja lisäksi yhden kuuden kuukauden vapaasti valittavan osuuden.

Suomen pitää ratifioida Euroopan neuvoston lähisuhdeväkivallan ja perheväkivallan vastainen yleissopimus. Haluamme myös, että perheillä on mahdollisuus itse valita koska se on perhe. Tällä hetkellä esimerkiksi  erilaisten uusioperheiden ja samaa sukupuolta olevien vanhempien muodostamien perheiden osalta tilanne on aivan järjetön, esimerkiksi yksin elävän miehen, miesparin tai vammaisen mahdollisuus erustaa perhe on rajallinen.

Kohti solidaarista Euroopan unionia ja globaalipolitiikkaa

Ihmisarvon, kansalaisten sosiaalisen hyvinvoinnin ja ympäristön ja luonnon monimuotoisuuden turvaamisen tulee olla Euroopan unionin ytimessä. Eurooppalainen talousmalli on rakennettava uudelleen kestävälle pohjalle, verokilpailu ja verojen välttely on estettävä.

Suomen kehityspolitiikan on lähdettävä köyhyyden vähentämisestä ja kehitysmaiden kansalaisten omista lähhtökohdista. EU:n purvapaikkapolitiikalle pitää luoda yhteiset pelisäännöt. Kehitysyhteistön laatua ja vaikuttavuutta pitää parantaa.

Suomessa pitää siirtyä vapaaehtoiseen ja sukupuolineutraaliin asevelvollisuuteen. Suomen turvallisuuspolitiikka nojaa länsimaisiin yhteistyörakenteisiin. NATOon ei nykytilanteessa liitytä.Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Nokian upeat luontokohteet: Osa 4 - Nuijalammin laavu ja Koukkujärvi

Neljännessä osassa lähdemme Koukkujärventien länsipuolelle, jossa sijaitsee Nokian käytetyin urheilumaja ja hyvänä taukopaikkana toimiva laavu. Kirjoitan näistä kahdesta kohteesta yhdessä, koska ne ovat mukavalla etäisyydellä toisistaan vaikkapa lasten kanssa tehtävän päiväretken kannalta.


Kulku paikalleKankaantaan Kisan ylläpitämä Koukkujärven maja sijaitsee Koukkujärventien varrella, aivan Koukkujärven jätteenkäsittelykeskuksen läheisyydessä. Osoite majalle on Koukkujärventie 420. Maja palvelee erityisesti talvisin hiihtäjiä, mutta toimii hyvänä tukikohtana pienille metsäretkille myös muulloin. Koukkujärventien varrella on useita upeita luontokohteita, joista osa on suojeltu.  Nuijalammin laavu sijaitsee linnuntietä noin kaksi kilometriä Koukun majalta luoteeseen. Kulku Koukulta onnistuu latupohjaa pitkin. Autolla pääsee aivan laavun viereen Pinsiön kautta. Navigaattoriin voi kirjoittaa osoitteeksi Hopeatie 450, jonka kohdalta kääntyy metsäautotie etelään. Parin risteyksen kautta tie…

Nokian upeat luontokohteet: Osa 1 - Ruutanajärvi

Nokian upeat luontokohteet ovat jääneet turhan vähälle huomiolle. Aloitan juttusarjan Nokian luontokohteista. Osa alueista on jo suojeltu tavalla tai toisella, osa halutaan suojella ja loput ovat muuten vain mielenkiintoisia alueita. Ensimmäiseen osaan pääsee Ruutanajärvi, jonka ympärillä on nykyisellään noin 27 hehtaarin kokoinen suojelualue. Alueella kannattaa pysyä polkuilla, jotta metsä kärsii kulkijoista mahdollisimman vähän.

Kulku paikalle Siurossa sijaitsevalle kohteelle pääsee suhteellisen helposti. Riuttanmäenkadun varressa on kyltitys suojelualueelle. Varsinaista paikoitusaluetta ei ole, mutta auton voi jättää tien varteen. Tieltä järven rantaan on noin 600m matkaa, polku kulkee mäkeä ylös suoraan järven rantaan. Matkalla on risteys, josta voi kulkea kohti Siuroa tai Korvolaa.
Fasiliteetit Järven rannalla on kaksi laituria. Järven eteläpäällä olevan laiturin vieressä on kiveä vasten nuotiopaikka ja sen vieressä roskakatos. Polttopuita ei ole, eikä kirvestä. Järven ympäri kie…

Nokian upeat luontokohteet - osa 9: Vihnusjärvi

Luontokohteiden yhdeksännessä osassa tutustumme Vihnukseen ja Maatialanharjuun. Lähes keskellä kaupunkia on yksi hienoimmista Nokian ulkoilupaikoista.

Kulku paikalleMahdollisia aloituspaikkoja on useita. Helpoin lienee kuitenkin kesäteatterin ja uimalan lähellä oleva iso parkkipaikka. Parkkipaikka löytyy karttaohjelmassa nimellä Kennonnokka, eli kyseessä on suositun uimapaikan parkkipaikka.

Lisäksi on mahdollista aloittaa Pitkäniemen vanhalta hautausmaalta tai Vihnusjärven itäpäästä. Itse aloitan matkan Kennonnokan parkkipaikalta vastapäivään kiertäen.

Vihnusjärven koillisnurkassa on armeijan osittain aidattu alue, joka estää järven kiertämisen aivan rantoja pitkin. Lisäksi järven pohjoisrannalla on joitakin kesämökkejä ja taloja, joiden pihojen läpi kulkemista on syytä välttää. Jos aiot kiertää koko järven, niin kierrä koillisnurkka teiden kautta.

Itse pidän eniten Maatialanharjun päällä kulkevasta polusta, joka on tuttu jo kaukaa lapsuudesta. Polku kulkee kaikkien hienoimpien nähtävyyk…