Talousarviovaltuusto 2014

Nokialla kokoustettiin tänään vuoden isoimpien päätösten äärellä.

Varsinaisella valtuuston listalla isoimmat asiat olivat Häpesuon tilanneraportti ja sen talousarvio sekä kirjaston paikasta ja rakentamisesta päättäminen. Lisäksi palattiin ikiaikaiseen murheenkryyniin, eli Sarkolan vesihuollon järjestämiseen ja päätettiin kaavoitusjaoston perustamisesta.

Sarkolan vesihuollon järjestämisen osalta päätettiin siitä, lähteekö kaupunki avustamaan 1,2-1,5m€ hanketta 500000€ verran. Lisäksi tukea olisi saatu Elyltä 250000€. Alueella on edellisen kyselyn mukaan 31 kiinteistöä, jotka olisivat halukkaita liittymään. Tällaisella liittymämäärällä kiinteistöä kohden kustannukset olisivat kuitenkin nousseet kohtuuttomiksi (vaikka ne olisikin jaettu Nokian Vesi Oy:n asiakkaille). Äänestyksen jälkeen hanke haudattiin äänin 31-20.

Kaavoittaminen on yksi kuntien tärkeimmistä tehtävistä. Nokialla se on hoidettu aika vähällä luottamushenkilövaikuttamisella ja nyt oli paikka lähteä asiaa kehittämään. Kaikki eivät kuitenkaan olleet samaa mieltä. VAS ja SKP edustajat sekä muutama muu yksittäinen valtuutettu olivat asian palauttamisen kannalla. Asia kuitenkin eteni äänin 37-13-1, jonka jälkeen äänestettiin hylkäämisestä äänin 38-13.

Kirjaston kohdalla tehtiin jälleen kerran käsittämätön viivytyspäätös. Vihreät esittivät kirjaston rakentamista Pirkkalaistorin laidalle, kokoomus kannatti esitystä. SDP:n Ojala teki oman esityksensä, jonka mukaan kirjaston rakentamisesta päätetään, mutta paikka lyödään lukkoon vasta tammikuussa. VAS + SKP + PS kannattivat Ojalan tekemään esitystä, joka lopulta jäi valtuuston päätökseksi äänin 17-33-1.

Seuraavaksi talousarviopuheenvuorot, alla omani:"Puheenjohtaja, valtuutetut, virkamiehet.

Suomi on edelleen tilanteessa, jossa vienti ei vedä ja yksityinen puoli taistelee niistä vähistä töistä joita on tarjolla. Samaan aikaan valtion taholta tulee esityksiä isoista taloudellisia muutoksista kuntien talouteen. Sote- ja valtionosuusuudistusten taloudelliset vaikutukset nousevat Nokialla 18 miljpoonaan euroon, monessa Pirkanmaan kunnassa vaikutukset ovat tätäkin suuremmat. 

Veronkorotuksena tämä tarkoittaisi Nokialla kunnallisveron 3,2%-yksikön korotusta. Useille kunnille tämä on taloudellinen katastrofi, Nokiallakin tämä tulee toteutuessaan merkitsemään kaikkien aikojen suurimpia muutoksia palveluiden toteuttamistapoihin.

Ensi vuoden talousarviokirjasta haluan nostaa esille neljä tärkeää asiaa.

Ensimmäiseksi nostan esiin investoinnit. On tärkeätä panostaa investointeihin nyt, kun julkisella puolella on hiljaista. On järkevää panostaa investointeihin nyt, kun raha on halpaa. 

Yksittäisistä kohteista haluan korostaa kolmea. Kirjasto-, kulttuuri- ja nuorisotilahanke, jonka kustannuksista kolme miljoonaa on mahdollista saada valtion avustuksina, on tärkeä hanke paitsi edellämainittujen toimijoiden kannalta, myös keskusta-alueen kehittämisen näkökulmasta. 

Toinen hanke on Kolmenkulman alueelle suunnitelmakaudella tehtävä noin kuuden miljoonan infrainvestointi. Nokia on jäänyt teollisuusalueinvestointien osalta muutaman vuoden jälkeen, nyt on aika toimia.

Kolmantena merkittävänä hankkeena pidän keskusurheilukentän saneeraamisen aloittamista. Hankkeeseen on mahdollista saada valtiolta tukea, joten saneeraaminen on järkevää aloittaa nyt. Samalla annamme urheiluseuroille selkeän viestin alueen kehittymisestä myös tulevina vuosina, askel kerrallaan.

Toisena kaupungin kannalta tärkeänä asiana nostan esiin kaupunginjohtajan kehityshankkeet, joilla lähdetään kehittämään varikon logistiikkaa, selvitetään käyttöomaisuuden siirtämistä leasing-rahoitukseen, tehdään kehittämisselvitys kasvatus- ja opetuskeskuksen palveluiden järjestämisestä, toteutetaan RAKI-rekisterin päivitys ja toteutetaan Verte Oy:n kanssa hanke uusien yritysten hankkimiseksi ja yritystonttien myymiseksi Nokialla.

Kolmanneksi nostan esiin käyttötalouden puolelta toimenpiteet ennaltaehkäisevän työn lisäämiseksi. Vanhuspalveluihin perustetaan kolme uutta kodinhoitajan vakanssia ja nuorten ohjauspiste Kellarin toinen hanketyöntekijä suunnitellaan vakinaistettavan suunnitelmakauden aikana. Lisäksi ollaan perustamassa puolipäiväisen psykologin, kahden perhetyöntekijän ja työllisyyskoordinaattorin vakanssit. Suunta on oikea, mutta onko panostus sittenkään riittävä?

Neljäntenä asiana nostan esiin kaupunkisuunnittelun ja rakentamisen. Talousarviossa otetaan aikaisempaa enemmän kantaa energiansäästöön, rakennusten järkevään arkkitehtisuunnitteluun ja pitkän aikavälin kustannuksiin. Lisäksi selvitetään käänteisen kilpailutuksen käyttöä tulevissa rakennushankkeissa ja täydennysrakentamisen mahdollisuuksia nykyisen kaupunkirakenteen sisäpuolelle.

Nämä kaikki toimenpiteet tähtäävät pitkän aikavälin tehokkuuteen, infraylläpidon kustannusten pienenemiseen ja kaupunkirakenteen tiivistämiseen, jolloin toimivien palveluiden tuottaminen helpottuu ja niiden toteuttaminen on mahdollista tehdä nykyistä kustannustehokkaammin.

Lopuksi haluan toivottaa hyvää joulunodotusta kaikille."

Puheiden jälkeen etenimme yleiskeskusteluun, jonka aikana, no, keskusteltiin yleisesti kaikesta talousarvioon liittyvästä ja nostettiin aiheita esiin. Eniten puhututti Siuron terveysaseman ja nuorisotilan kohtalot, jossain määrin leikkaussalitoiminta, Kankaantaan päiväkodin rakentaminen kaupungin rahoilla ja opetustuntien nosto takaisin alkuperäiseen määrään.

Yleiskeskustelun aloitti kuitenkin Vihreiden Leo Lähde joka ojensi valtuustoa: SKP esittää vuodelle 2015 1050000€ lisäyksiä, VAS vuodelle 2015 noin 1,9m€ ja vuodelle 2016 3,66m€ lisäystä. Demareita ojennetaan erilaisista linjoista KH:n ja valtuutttujen välillä, kokoomusta viime hetken keikautuksesta minimituntiasiassa.

Itse käytin puheenvuoron, jossa hieman huolestuneena kerroin lähes kaikkien esityksien olevan sellaisia, jotka lisäävät menoja. Ja näitä oli paljon. Yhtä ainutta isoa rakenteellista muutosta ei valtuuston kokouksen aikana tullut. Itse olin omat asiani saanut vaikuttaa jo valmisteluvaiheessa kaupunginhallituksessa.Yleiskeskustelun jälkeen etenimme yksityiskohtaiseen keskusteluun, jossa tehtiin talousarviopuheissa mainittujen esitysten lisäksi vielä joitain uusia esityksiä.

Neuvotteluissa saatiin tämän jälkeen muutama kompromissi aikaan, mutta lopulta äänestimme 17 kohdasta. Sanamuoto on tässä valittu siten kuin päätös lopulta tehtiin:

-Äänestimme palvelusetelin käytön laajentamisen puolesta 40-11.
-Äänestimme Vihnuksen päiväkodin rakentamisesta luopumisesta (kaupungin taseeseen) 40-11.
-Äänestimme irtaimen käyttöomaisuuden hankkimisesta leasing-rahoituksella 35-16.
-Vanhainkodin purkamisesta ja uuden rakentamisesta remontoinnin sijaan 48-3.
-Siuron terveysaseman jatkamisen puolesta 37/14 (itse olin KH:n pohjan puolella häviämässä), menolisäys +70000€
-Vanhuspalveluiden tiettyjen kuljetusten lakkauttamisesta 33/18 (korvataan kymppilinjalla).
-Omaishoidon tuen pysymisestä esityksen mukaisella tasolla 40/11.
-Kodinhoitajien uusien vakanssien lisäyksestä kolmeen neljän sijaan 38/13.
-Leikkaussalitoiminnan lopettamisesta 39-12.
-Lisäsimme 122300e alakoulun minimitunteihin (neuvottelutulos).
-Päätimme jättää sijaismäärärahat esitettyyn 3%:iin 5%:n sijasta 33/18.
-Selvittää ensisijaisesti kunnallisen päiväkodin rakentamisen uusille asuinalueille 27/24 (tässä olin hävieäjien puolella, en nähnyt lisäyksestä tulevan lisäarvoa).
-Ponnesta maksuttomista tiloista järjestöille 29/22. Tässä siis maksullisuus voitti. Läpimeno olisi ollut kummallinen tilanne, koska tästä olisi tullut kustannuksia ilman varsinaista päätöstä. Hyvä ettei mennyt läpi.
-Mattomankelin tulo matonpesupaikalle hävisi 38/13.
-Keskusta-alueen videovalvonnasta investointina 25/26 +60000€. Tässä häviäjien puolella, mutta olisin taipunut leasing-rahoitukseen.

Yhteensä äänestyksissä saimme aikaan 260000€ edestä lisäyksiä investointeihin ja käyttötalouteen, joten talouskuri piti yllättävänkin hyvin.

Edellisten lisäksi talousarvioon nousi ponsi autopaikkanormin pienentämisestä harkinnan mukaan.

Vihreiden isoimmat muutokset tulivat kaavoitukseen ja rakentamiseen jo valmisteluvaiheessa. Olemme tyytyväisiä siihen, että energiansäästöön, investointien elinkaarikustannuksiin ja arkkitehtisuunnittelun yksinkertaistamiseen kiinnitetään huomiota. Kaavoituksessa selvitetään täydennysrakentamisen mahdollisuudet nykyisen kaupunkirakenteen sisäpuolelle vuoden 2015 aikana ja rakentamisen osalta selvitetään käänteisen kilpailutuksen käyttöä.

Muutokset ovat isoja ja rakenteellisia, sekä pyrkivät vaikuttamaan toimintatapoihin. Tavoitteena on pienentää pitkän aikavälin infrarakentamisen ja ylläpidon kustannuksia. Esimerkiksi tällä suunnitelmakaudella infrarakentamiseen, siltoihin, päällysteisiin ja vastaaviin menee noin 20 miljoonaa euroa. Tämä on prosentuaalisesti liian iso raha jolle olisi muutakin käyttöä.

Paljon kädenjälkiämme näkyy myös lautakunnilta tulleissa esityksissä, mutta jätän ne käymättä tässä läpi niiden suhteellisen suuren määrän vuoksi.

Kommentit

Suositut tekstit