Valtuusto 17.6.

17.6.2013 valtuustossa:

-Saskyn perussopimuksen muuttamisen hyväksyminen.

-Pirkon purkamissopimuksen hyväksyminen, itse olen jäävi Pirkosta Treduun siirtyneenä työntekijänä. Purkamissopimus on ok. Näissä sopimusasioissa tarkkuutta vaaditaan, usein sopimuksissa tehtävät virheet tulevat jommalle kummalle osapuolelle kalliiksi tai hankaloittavat elämää tarpeettomasti.

-Pirko Kiinteistöt Oy:n osakassopimuksen hyväksyminen. Tässä sopimuksessa selkiytetään samalla palloiluhallin vuokrasopimusta siten, että huolto ja ylläpito on jatkossa Pirko Kiinteistöt Oy:llä ja kaupunki on normaalina vuokralaisena. Ensimmäisiin huoltotöihin on varattu jo tälle vuodelle hieman rahaa, toivottavasti tiloja saneerataan jatkossa nykyaikaisimmiksi.

-Selvitystä Tredea Oy:n toiminnasta, eli seutukunnallisen kehittämisen hyöty Nokian kaupungin näkökulmasta.

-Seudulliset periaatteet yhdyskuntarakentamisen hajautumisen ehkäisemiseksi. Eheä yhdyskuntarakenne tukee palveluiden tuottamista, työpaikkojen sijoittumista tietyille alueille ja esimerkiksi toimivan joukkoliikenteen mahdollistamista. Haja-asujasta saattaa vaikuttaa harmilliselta rakentamisen hankaloittamiselta, mutta pitää katsoa isompaa kokonaisuutta. Rakentamista ei kuitenkaan ole esimerkiksi Tottijärven lievealueille kielletty, vaan jokainen tapaus katsotaan erikseen.

-Linnavuoren ja Tottijärven AO-tonttien luovutusehdot. Vihreiden Leo Lähde esitti KH:ssa SDP:n Roope Lehdon kannattamana, että tontteja voidaan myymisen lisäksi myös vuokrata. Nokialla ei ole vuosiin ollut vuokratontteja tarjolla. Mielestäni tämä on pitkäjänteistä ajattelua kaupungin talouden kannalta ja lisää monipuolisuutta tonttitarjontaan.

-Vesihuoltolaitoksen organisointivaihtoehtojen selvitys. Tämä on isoin yksittäinen asia valtuustossa. Nykyinen järjestelmä ei ole oikeudenmukainen käyttäjille eikä varsinkaan heille joilla on oma vesijärjestelmä. Vesihuollon talous ei ole läpinäkyvää, osa työntekijöistä tekee osan töistää myös vesihuollon ulkopuolella ja investointien tekeminen on taloustilanteen vuoksi hankalaa osana kaupungin organisaatiota. Käyttömaksut tulevat YHTIÖMUODOSTA RIIPPUMATTA nousemaan rajusti. Tämä johtuu siitä, että kustannukset ovat olleet käyttäjille liian alhaiset. Nokialla vesi ja verkostoon liittyminen on ollut halpaa. Tämä on johtanut siihen, että vähän tai ei ollenkaan vettä käyttävät maksavat tuhlareiden vesimaksuja kuntaveron muodossa. Investointeja vesihuoltoon on tehty todella vähän, koska kaupungin investointibudjetista on aina löytynyt kiireellisempiä tai lain vaatimia kohteita. Itse olen osakeyhtiömallin kannalla, mielestäni se takaa parhaiten yllämainittujen seikkojen parantamisen sekä mahdollistaa työntekijöiden nykyistä paremman palkitsemisen ja rekrytoimisen myös silloin, kun kaupungilla on rekrytointikielto päällä. Tästä tulossa puheenvuoro.

-Kaupungin arviointikertomus 2012.

-Tilinpäätös 2012.

-Henkilöstöraportti 2012.

-Hyvinvointikertomus 2012.

-Aloite nuorten kesätyö- ja harjoittelupaikoista. Tästä aion käyttää puheenvuoron nuorten työ- ja harjoittelupaikoista ammattikouluopettajan näkökulmasta ja toki harjoittelupaikkojen tärkeyttä painottaen.

-Kuntalaisaloitteet. Kuntalaisaloitteiden käsittely on laahannut niin pahasti jäljessä, että tämä tuntuu jo suorastaan demokratian halventamiselta. Nykyinen järjestelmä ei toimi. Kaupungin johtoryhmä on saanut ryhtiä ja toimintaa aloitteiden käsittelyyn. Aloiteasia on lisätty johtoryhmän vuosikelloon. Tämä toivottavasti nopeuttaa aloitteiden käsittelynopeutta moninkertaiseksi. Anitta Forssen on käyttämässä aloitteista puheenvuoroa.

Siinä tärkeimmät, lisää esityslistasta:

Valtuuston esityslista.Antti Tomminen
Kommentit

Suositut tekstit