Vuosikertomus 2013


Mennyt vuosi oli osaltani ensimmäinen kunnallisissa luottamustoimissa. Aiemmin olen toiminut piirin ja paikallisyhdistyksen eri tehtävissä, mutta onnistunut välttämään luottamustoimet. Tein yhteenvedon kuluneesta vuodesta, tapahtumista, asioiden etenemisestä ja haasteista.

Asiat:

Vuoden isoimmat päätöksentekoa vaatineet asiat olivat ehdottomasti kaupunginjohtajajupakka, Nokian Vesi Oy:n perustamistoimet ja tiukassa investointiraamissa pysyminen. Henkilökohtaisesti käytin eniten aikaa joukkoliikenneasioiden edistämiseen, nuorten osallistamiseen kaupungin päätöksenteossa, kaupunkikuvan kehittämisen edistämiseen, pormestarimallin positiivisten puolien tuomiseen esiin, valtuustosopimusten edistämiseen ja avoimemman päätöksentekokulttuurin lisäämiseen.

Kokoukset:

Vaikka kokousten määrä kertookin paljon vähemmän kuin aikaansaannokset, niin laskinpa vuoden aikana käymäni kokoukset. Ehkä eniten tämä kertoo siitä kuinka paljon mikäkin luottamustehtävä työllistää. Luvuissa saattaa olla pieniä heittoja.

Kaupunginvaltuusto 10
Valtuustoinfo 9
Kaupunginhallitus 29
Seutufoorumi 2
Seutuhallitus (varajäsenenä) 1
Nokian Vesi Oy hallitus (varajäsenenä) 1
Nokian Vihreät ry 14
Muut tapahtumat 58

Yhteensä 124 kokousta tai tapahtumaa.

Muissa tapahtumissa on erilaisia valtuutetuille pidettyjä infoja, ryhmien välisiä neuvotteluja, keskustelutilaisuuksia, haastatteluja, tapaamisia, Pirkanmaan Vihreiden piiripäiviä, tutustumiskäyntejä, kaksipäiväisinä pidetyt puoluekokous, kuntapäivät ja valtuustoseminaari sekä paljon muuta päätöksentekoa tukevaa. Listasta puuttuu muun kokoustelun ohessa lähes jokaista valtuustoa ennen pidettävät ryhmänjohtajien ja oman ryhmän tapaamiset joihin käytämme kaksi tuntia aikaa, samoin valtuutettu Lähteen kanssa pitämämme kaupunginhallituksen listan läpikäyminen ennen kokousta. Kokousten lisäksi aikaa kuluu merkittävästi esityslistojen lukemiseen ja päätettäviin asioihin tutustumiseen myös esityslistan ulkopuolisen tiedon osalta.

Olin työ- ja lomamatkojen takia poissa kahdesta kaupunginhallituksen kokouksesta ja yhdestä valtuustoinfosta sekä päällekkäisyyksien takia muutamasta muusta infoluontoisesta tilaisuudesta.

Aloitteet:

Vuoden 2013 aikana Vihreä valtuustoryhmä teki aloitteet pormestarimalliin siirtymisestä, vedensäästöstä kaupungin kiinteistöissä, avoimen lähdekoodin ohjelmien käyttämisestä, terveyskioskin toiminnan aloittamisen tutkimisesta ja keskustan kokonaisvaltaisesta kehittämisestä.

Mielipidekirjoitukset:

Vuoden 2013 aikana julkaistiin seuraavat mielipidekirjoitukseni

NU 8.2.2013 Vuokratonteista varmuutta käyttötalouteen ja vaihtoehtoja rakentajille.
AL 26.4.2013 Seutukunnatkin hyötyvät tunnelista.
NU 29.5.2013 Puoluekokouksessa muutakin kuin partoja ja punkkua.
AL 20.8.2012 Mikä suomalaista ruokaa vaivaa?
NU 20.9.2013 Millainen on Nokia 2020 (valtuutettujen Mikko Väre & Raisa Hiltunen kanssa)

Lisäksi toimittajan tekemä juttu joukkoliikenteestä Nokian Uutisissa 17.4.2013.

Lisäksi olin mukana kirjoittamassa Nokian Vihreät ry:n mielipidekirjoitusta lastensuojeluyksikön sijoittamisesta Luhtatielle ja Nokian siirtymisestä pormestarimalliin.

Mitä paremmin ensi vuonna?

Ensimmäinen vuosi meni aika pitkälti opetellessa päätöksentekokulttuuria ja tutustuessa asioihin. Mielestäni sain silti ihan kohtalaisesti pidettyä keskusteluissa tärkeäksi kokemiani asioita. Vaikka talousarvio onkin mielestäni tehty ihan hyvin, on yksi ensi vuoden tärkeimmistä tavoitteista ennaltaehkäisevän toiminnan entistä kovempi sisäänajo. Tämä vaatii kaikkien lautakuntalaisten ja valtuutettujen hyvää yhteistyötä ja katsomista nykyistä pidemmälle tulevaisuuteen.

Takkiin tuli mm. pormestarimalliin siirtymisen osalta, eikä avoimeen lähdekoodiin siirtyminenkään ottanut askeleita eteenpäin.


Antti TomminenKommentit

Suositut tekstit