Kuntalaiset pois alta - vaalit tulloo!


Antti Tomminen

Ihmisten kiinnostus kuntavaaleissa äänestämiseen on laskenut, vaikka nämä ovat juuri ne vaalit joissa voidaan eniten vaikuttaa päivähoitoon, koulutukseen, terveydenhuoltoon ja harrastusmahdollisuuksiin.

Suurin syy huonoon äänestysprosenttiin, ja kuntalaisten välinpitämättömyyteen vaaleista, on politiikan karkaaminen kauaksi kuntalaisista.

Ihmiset ovat mukana urheiluseuroissa, nuoriso- ja vanhustyössä, oman asuinalueensa omakotiyhdistystoiminnassa tai vaikuttavat verkossa. Kaikilla on näkemys ja mielipide, monilla on myös esittää faktoja ja parannusehdotuksia. Kysymys on mahdollisuudesta olla mukana, päätöksenteon avoimuudesta ja siihen liittyvien tietojen jakamisesta myös kuntalaisille.

Kuntalaisille on annettava vaikuttaa käytössään oleviin palveluihin: rakennetaanko lähialueelle leikkipuisto, parannetaanko liikuntamahdollisuuksia vai olisiko tärkeintä huolehtia turvallisesta koulutiestä?  Kaikkia toiveita ei voida toteuttaa, mutta kysymällä vähät rahat voidaan ohjata niin että niistä saadaan suurin mahdollinen hyöty.

Nokian Vihreiden vaaliohjelmaa voi kommentoida netissä. Saman voisi toteuttaa myös päätöksentekohetkellä valtuustojen ja lautakuntien vetämänä.

Huittisissa on viime aikoina puhuttanut liikenneympyrän keskellä pönöttävä taideteos. Kuntalaiset ovat nostaneet haloon patsaasta ja ovat kovin tyytymättömiä. Ottamatta kantaa itse teokseen voi kuitenkin todeta, että tässä olisi ollut erinomainen ja helppo paikka kysyä kuntalaisten mielipidettä.

Tärkeä seikka lähidemokratian kehittämisessä on erilaisten vaikutuskanavien luominen: netissä ja sosiaalisessa mediassa tapahtuva asukkaiden ja päättäjien vuorovaikutus, kaavoitettavan alueen asukkaille järjestettävät asukasillat ja suorat sitovat kansanäänestykset pitää ottaa käyttöön. Keskustan ulkopuolisten kylien ja kaupunginosien asukkaiden pitäminen mukana päätöksenteossa on tärkeätä.

Äänestäminen on tärkein ja ajankohtaisin vaikuttamisen keino. Aku Ankalla, kirkkoveneellä tai nukkuvien puolueella ei ole sananvaltaa lautakunnissa tai valtuustoissa, joten äänestettävä kannattaa valita hiljattain julkaistuilta ehdokaslistoilta. Muista äänestää ja vaadi ehdokkaaltasi mahdollisuutta osallistua päätöksentekoon!


Kommentit

Suositut tekstit