Nokian keskusta eläväksi tiiviillä rakentamisella

Lehdissä ja toreilla on paljon puhuttanut Prisman rakennusprojekti vanhan Häpesuon kaatopaikan päälle. Kaatopaikka on joka tapauksessa puhdistettava, mutta ei ole ihan yhdentekevää mitä siihen päälle rakennetaan.

Nokian keskusta-alue ei ole nykyisyydessään kovin kaupunkimainen, vaan alueella on paljon omakotitaloja ja kohtuullisen matalaa rakentamista. Alueella on myös paljon käyttämätöntä tilaa, joka soveltuisi hyvin asuinrakentamiseen Lähiörakentamisessa keskustan ulkopuolelle ei sinänsä ole mitään vikaa, mutta tiiviillä keskustarakentamisella voidaan saavuttaa merkittäviä etuja alueen asukkaille ja yrityksille.

Jatkossakin pitää olla mahdollisuus asua lähiöissä ja taajamissa, sekä nykyistä rakennuskantaa ja -historiaa pitää vaalia. Tiiviisti rakentamalla saadaan edullisesti tuotettua huomattavasti nykyistä parempi palvelutaso keskustaelämästä pitäville ihmisille.

Mikko Särelän kuvitettu opas rakennustiheyden merkityksestä kertoo hyvin paljon siitä, minkälainen ero tiheällä rakentamisella ja lähiörakentamisella on. Mihin asioihin rakennustiheys sitten ihmisten elämässä vaikuttaa ja miten se parantaisi alueella asuvien nokialaisten elämää?

 • Julkinen liikenne on mahdollista järjestää edullisemmin, tiheämmin ja toimivammin tiheästi asutuilla alueilla.
 • Alueen yrittäjillä on lähiörakentamiseen verrattuna jopa 10x isompi asiakaspohja.
 • Julkiset palvelut on helpompi sijoittaa lähelle asukkaita: kirjastot, terveyspalvelut, päiväkodit ja koulut ovat usein kävelymatkan päässä.
 • Auton omistamisen sijaan osa asukkaista voi pyörittää euronsa paikallisissa palveluissa.
 • Lähialueen liikuntapalveluihin kannattaa panostaa isomman käyttäjämäärän takia.
 • Torille saataisiin kauppiaita ja asiakkaita nykyistä huomattavasti enemmän.
 • Kunnallistekniikan rakentaminen tiiviille alueille olisi kustannustehokkaampaa, joten rahaa säästyisi muihin toimintoihin ja investointeihin.
 • Tiet kuluisivat vähemmän ja pienemmältä alueelta, joten teiden ylläpitoa saataisiin tehostettua ja teiden laatua parannettua myös autoilijoita ajatellen.

 Mitä tämä sitten käytännössä tarkoittaisi Nokialla?

Koko prosessi on pitkä, eivätkä alla olevat asiat tapahdu yhden vaalikauden aikana. On kuitenkin tärkeätä pitää asiaa koko ajan esillä ja pitää katse vuodessa 2025 päätöksiä tehtäessä.

Punaisille alueille pitää saada lisää asutusta, vihreillä on jo nyt tiivistä ja korkeata.


Asukkaat ja asuminen:

 • Keskusta-alueen asukasluku kaksin- tai kolminkertaistetaan. 
 • Citymarketin ja Nokianvirran väliin rakennetaan korkeaa asutusta. 
 • Prisman sijaan rakennetaan korkeata asutusta.
 • Tarhat ja koulut kaavoitettaisiin lähelle koteja, jolloin turvallisuus lisääntyisi.
 • Keskustan ja Häpesuon lisäksi pyritään rakentamaan tiheää asutusta Nokianvirran alueelle, rautatieaseman läheisyyteen ja Kankaantaan alueelle.

Liikunta ja harrastaminen:

 • Sahan ranta-alueelle rakennetaan ulkoilualue hienoihin maisemiin.
 • Häpesuon takana olevalle harjualueelle saataisiin enemmän harrastuskäyttöä. 
 • Keskusurheilukentän loistava harrastuskeskus olisi yhä useamman käytössä.

 Kevyt- ja joukkoliikenne:

 • Bussilla pääsisi edullisesti isompi joukko ihmisiä Tampereelle noin 20 minuutissa.
 • Bussien vuoroväli olisi tiheämpi, koska käyttäjiä olisi enemmän. 
 • Pyöräilijöille ja jalankulkijoille olisi kunnolliset baanat, eikä jokaisessa risteyksessä tarvitse jäädä jonottamaan liikennevaloihin.

Yrittäminen:

 • Keskustan alueen yritystoiminta olisi nykyistä kannattavampaa ja liiketilat saataisiin käyttöön.
 • Korkeiden asuinrakennusten kivijalkoihin liiketiloja.
 • Kaksin- tai kolminkertaistunut asukas- ja asiakasmäärä.
 • Torikauppa saataisiin jälleen kukoistamaan Nokialla.


Kommentit

Suositut tekstit